Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Upis činjenice smrti u matične knjige na osnovu izvoda stranih organa Štampa El. pošta

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev u slobodnoj formi
 • Izvod iz matične knjige umrlih na internacionalnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Uverenje o prebivalištu
 • Po potrebi i druga dokumentacija
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci

Predata dokumentacija se zadržava

 

Republička administrativna taksa: ne podleže taskiranju

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 86-004


Mesto predaje dokumentacije:

 • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
 • Kancelarija broj 1, Opština Arilje

Radno vreme sa strankama: radnim danima od 07:00 do 15:00 časova

Telefoni za informacije: 031/891-171, lokali: 107 (Uslužni centar)  i 116 (Kancelarija br. 1)

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015