Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Промена личног имена Штампа Ел. пошта

Општинска управа Ариље

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Потребна документација:

 • Захтев за промену личног имена
 • Изјава за промену личног имена
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако се промена презимена тражи због чињенице развода брака, у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних мора бити уписана чињеница развода брака)
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте
 • Уверење о измиреном годишњем порезу (издаје Локална пореска администрација, Услужни центар Општине Ариље)
 • Уверење Суда да није подигнута оптужница
 • Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље, или
 • преузмите овде ПДФ образац

Напомена везана за документацију: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци. Изјаву за промену личног имена (преузмите ПДФ) подносилац захтева попуњава и потписује пред референтом на шалтеру приликом подношења захтева.

 

Републичка административна такса: 740 дин

Уплатни рачун: 840-742221-843-57

Број модела: 97

Позив на број: 86-004


Место предаје документације:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/31 50 110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018