Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Promena ličnog imena Štampa El. pošta

Opštinska uprava Arilje

Odsek za opštu upravu i društvene delatnosti

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za promenu ličnog imena
 • Izjava za promenu ličnog imena
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige venčanih (ako se promena prezimena traži zbog činjenice razvoda braka, u izvodu iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih mora biti upisana činjenica razvoda braka)
 • Uverenje o državljanstvu
 • Uverenje o prebivalištu ili fotokopija lične karte
 • Uverenje o izmirenom godišnjem porezu (izdaje Lokalna poreska administracija, Uslužni centar Opštine Arilje)
 • Uverenje Suda da nije podignuta optužnica
 • Izvod iz matične knjige rođenih za decu podnosioca zahteva
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:

 • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
 • Kancelarija broj 1, Opština Arilje, ili
 • preuzmite ovde PDF obrazac

Napomena vezana za dokumentaciju: Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci. Izjavu za promenu ličnog imena (preuzmite PDF) podnosilac zahteva popunjava i potpisuje pred referentom na šalteru prilikom podnošenja zahteva.

 

Republička administrativna taksa: 740 din

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 86-004


Mesto predaje dokumentacije:

 • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
 • Kancelarija broj 1, Opština Arilje

Radno vreme sa strankama: radnim danima od 07:00 do 15:00 časova

Telefoni za informacije: 031/891-171, lokali: 107 (Uslužni centar)  i 116 (Kancelarija br. 1)

 

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015