Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika Štampa El. pošta

Opštinska uprava Arilje

Odsek za opštu upravu i društvene delatnosti

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika
 • Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike
 • Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike
 • Kopije ličnih karata za buduće supružnike
 • Dokaz o razlogu sprečenosti ličnog prisustva supružnika
 • Specijalno punomoćje overeno kod nadležnog Suda sa izjavom o budućem prezimenu
 • Kopija lične karte za punomoćnika
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:

 • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
 • Kancelarija broj 1, Opština Arilje, ili
 • preuzmite ovde PDF obrazac

Napomena vezana za dokumentaciju: Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci. Punomoćje važi 90 od dana overe nadležnog organa

 

Republička administrativna taksa: 740 din

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 86-004


Mesto predaje dokumentacije:

 • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
 • Kancelarija broj 1, Opština Arilje

Radno vreme sa strankama: radnim danima od 07:00 do 15:00 časova

Telefoni za informacije: 031/891-171, lokali: 107 (Uslužni centar)  i 116 (Kancelarija br. 1)

 

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015