Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Контролне листе Штампа Ел. пошта

Контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређних према тежини могућих штетних последица у одређеној области, сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере. (Закон о инспекцијском надзору "Службени гласник" Републике Србије бр. 36/15)

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И Контрола управљања неопасним и инертним отпадом

ИИ Заштита животне средине у индустријским објектима

ИИИ Заштита од нејонизујућег зрачења

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ

Нема података

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Нема података

 

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018