Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Месне заједнице општине Ариље
Месне заједнице - Месне заједнице

Општина Ариље орgaнизована је у 22 месне заједнице. Скупштина општине Ариље је, 7.11.2017. године донела Одлуку о Месним заједницама општине Ариље

 

Месне заједнице су:

АРИЉЕ

 • Површина Месне заједнице: 6.60 км2
 • Број становника: 6763
 • Председник Месне заједнице: Миладин Мишо Вукотић

БЈЕЛУША

 • Површина Месне заједнице: 35.55 км2
 • Број становника: 452
 • Председник Месне заједнице: Иван Димитријевић

БОГОЈЕВИЋИ

 • Површина Месне заједнице: 7.66 км2
 • Број становника: 634
 • Председник Месне заједнице: Срећко Гавриловић

БРЕКОВО

 • Површина Месне заједнице: 29.14 км2
 • Број становника: 504
 • Председник Месне заједнице: Милан Ђукић

ВИГОШТЕ

 • Површина Месне заједнице са Месном заједницом Поглед: 10.70 км2
 • Број становника: 1180
 • Председник Месне заједнице: Весна Џелебџић

ПОГЛЕД

 • Површина Месне заједнице са Месном заједницом Вогиште: 10.70 км2
 • Број становника: 659
 • Председник Месне заједнице: Поповић Милан

ВИРОВО

 • Површина Месне заједнице: 10.16 км2
 • Број становника: 550
 • Председник Месне заједнице: Славко Јоксимовић

ВИСОКА

 • Површина Месне заједнице: 34.33 км2
 • Број становника: 357
 • Председник Месне заједнице: Ранислав Сарић

ВРАНЕ

 • Површина Месне заједнице: 7.71 км2
 • Број становника: 738
 • Председник Месне заједнице: Драган Иконић

ГРДОВИЋИ

 • Површина Месне заједнице: 3.30 км2
 • Број становника: 519
 • Председник Месне заједнице: Бранко Стојковић

ГРИВСКА

 • Површина Месне заједнице: 16.71 км2
 • Број становника: 293
 • Председник Месне заједнице: Славе Вуколић

ДОБРАЧЕ

 • Површина Месне заједнице: 34.01 км2
 • Број становника: 646
 • Председник Месне заједнице: Милан Илић

ДРАГОЈЕВАЦ

 • Површина Месне заједнице: 6.54 км2
 • Број становника: 264
 • Председник Месне заједнице: Драган Симовић

КРУШЧИЦА

 • Површина Месне заједнице: 25.15 км2
 • Број становника: 360
 • Председник Месне заједнице: Божо Петровић

ЛАТВИЦА

 • Површина Месне заједнице: 9.70 км2
 • Број становника: 293
 • Председник Месне заједнице: Радован Луковић

МИРОСАЉЦИ

 • Површина Месне заједнице: 20.16 км2
 • Број становника: 792
 • Председник Месне заједнице: Стево Терзић

РАДОБУЂА

 • Површина Месне заједнице: 15.38 км2
 • Број становника: 307
 • Председник Месне заједнице: Миле Савић

РАДОШЕВО

 • Површина Месне заједнице: 16.84 км2
 • Број становника: 286
 • Председник Месне заједнице: Жељко Ивановић

СЕВЕРОВО

 • Површина Месне заједнице: 16.08 км2
 • Број становника: 226
 • Председник Месне заједнице: Мишо Савић

СТУПЧЕВИЋИ

 • Површина Месне заједнице: 13.19 км2
 • Број становника: 968
 • Председник Месне заједнице: Миле Јаџић

ТРЕШЊЕВИЦА

 • Површина Месне заједнице: 25.33 км2
 • Број становника: 826
 • Председник Месне заједнице: Владе Митровић

ЦЕРОВА

 • Површина Месне заједнице: 7.57 км2
 • Број становника: 1175
 • Председник Месне заједнице: Милија Милекић
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018