Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Inspekcija zaštite životne sredine - kontrolne liste Štampa El. pošta

Kontrolne liste inspekcije za zaštitu životne sredinu

I Kontrola upravljanja neopasnim i inertnim otpadom

1. KL OTP 00 - Kontrolna lista proizvođača otpada u čijem radu nastaje neopasan i i inertan otpad
2. KL OTP 01 - Kontrolna lista za dokumentaciju
3. KL OTP 02 - Kontrolna lista za transport otpada (Deo liste KL OTP 01)
4. KL OTP 03 - Kontrolna lista za sakupljanje otpada(Deo liste KL OTP 01)
5. KL OTP 04 - Kontrolna lista za odlaganje otpada   (Deo liste KL OTP 01)
6. KL OTP 05 - Kontrolna lista za skladištenje otpada (nova lista)
7. KL OTP 06 - Kontrolna lista za tretman otpada


II Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

1. KL BUK 01 - Zaštita od buke u životnoj sredini
2. KL INT 01 - Integrisana dozvola
3. KL POD 01 - Dostava podataka na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine
4. KL SPU 01 - Studija procene uticaja
5. KL VAZ 01 - Zaštita vazduha


III Zaštita od nejonizujućeg zračenja

1. KL NEJ 01 - Korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja niskofrekventno područje
2. KL NEJ 02  - Korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja visokofrekventno područje
3. KL NEJ 03 - Ovlašćenje,ispitivanje
4. KL NEJ 04 - Ovlašćenje, sistematsko ispitivanje


 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015