Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Обавештење: Репрограм дуга за порез Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: администратор ,  четвртак, 31 март 2016 02:53

ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број / службено/2016
Датум: 31.03.2016. год.
А р и љ е

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПРОГРАМ ДУГА ЗА ПОРЕЗ
Општинска управа општине Ариље, на основу члана 10. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( „Службени гласник РС“ број 15/2016) обавештава пореске обвезнике да могу поднети захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате који је доспео за плаћање на дан 4. март 2016. године и који је као такав евидентиран у пореском рачуноводству Одсека локалне пореске администрације, а не прелази 2.000.000 динара и у себи не садржи камату. Захтеви се могу поднети од 01. априла 2016. године до 04. јула 2016. године, на писарници Општинске управе општине Ариље, зграда Општинског услужног центра.
Пореским обвезницима који стекну право на плаћање дугованог пореза на рате у складу са Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а који редовно измирују рате доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе у складу са Законом, отписује се камата на дуг која се односи на дуговани порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.
У ситуацији када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза на рате у складу са овим Законом исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг.

 


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018