Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче на кп . 253/2 КО Ступчевићи
Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче на кп . 253/2 КО Ступчевићи Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Зоран Радојевиц ,  понедељак, 30 мај 2016 07:32

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 64/2015)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ХЛАДЊАЧЕ

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 253/2 КО СТУПЧЕВИЋИ

ОПШТИНА АРИЉЕ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу у периоду од 31.05.2016.године сваког радног дана од 8 до 14 часова.

2. Урбанистички пројекат разрађује изградњу новог објекта хладњаче преко 150 м² ( пословни комплекс за замрзавање, чување и прераду јагодичастог и коштичавог воћа) на катастарској парцели број 253/2 КО Ступчевићи.

3. У току одржавања јавне презентације служба за урбанизам Општинске управе Ариље даваће сва обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта и сва релевантна обавештења о садржају јавне презентације ( канцеларија бр.11)

4. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, најкасније до 7.06.2016. године (закључно са тим даном, до краја радног времена у 15 часова)

Позивају се сви заинтересовани грађани ( нарочито они који се налазе у непосредном окружењу планираног објекта хладњаче), предузећа, јавне установе и орgaнизације да остваре увид у изложени пројекат како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоља урбанистичка решења.

1. Текстуални део

2. Графички део

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 


Новији чланци:
  • 06/10/2016 - Регионални фестивал воћних ракија ЖЕСТИВАЛ одржан је у недељу 02.10.2016. године у Хали Велики парк у Ужицу. На фестивалу је узело учешће око 40 излаgaча из целог региона – Прибој, Пријепоље, Нова Варош, Чајетина, Косјерић, Пожеga, Ариље, Ивањица…
">Регионални фестивал воћних ракија "Жестивал" одржан у Ужицу
  • 13/09/2016 - ">Акција сакупљања елетронског и електричног отпада
  • 25/07/2016 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018