Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Увид у захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину
Увид у захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину
Актуелности - Вести
Чланак написао/ла: администратор ,  понедељак, 14 новембар 2016 18:59

На основу члана 10. Закона о процени утицаја н аживотну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је носилац пројекта „Фруцом фоод“ д.о.о. из Грдовића, општина Ариље, поднео захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкција, доградња и надградња административно-производног објекта на животну средину на кат.парцели бр. 376/6 КО Грдовићи (01 број 501-60/16).

Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднет захтев и доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилијабр.53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орgaн ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средну и о томе благовремено обавестити јавност.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Горица Петровић

Ариље, 14.11.2016.год


Новији чланци:
  • 21/11/2016 - У оквиру трећег позива за подношење пројеката за програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, поднето је 139 пројеката што показује значајно интересовање потенцијалних корисника за учешће у овом програм. Након завршетка фазе уговарања, одобр…
">Додељен грант Општини Ариље за пројекат "Пчеларство без граница"
  • 21/11/2016 - Избори за Савете месних заједница
  • 18/11/2016 - Додела бесповратне помоћи привредним субјектима који су претрпели штету од елементарних непогода марта 2016. године
  • 15/11/2016 - Одлука о расписивању избора за савете месних заједница општине Ариље
  • 14/11/2016 - Одлука о месним заједницама

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018