Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Позив за презентацију УП Фруцом фоод Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  четвртак, 30 март 2017 22:52

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( „Службени гласник РС“ бр. 64/2015)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ДОГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА “ФРУЦОМ ФООД” ДОО ГРДОВИЋИ

КОЈИ СЕ ПРОСТИРЕНА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 376/4, 376/6, 376/8 И 375/2КО ГРДОВИЋИ,

ОПШТИНА АРИЉЕ

 

 

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу у периоду од 31.03.2017.године до 06.04.2017. године (закључно са овим датумом), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

2. Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је „Фруцом фоод“ д.о.о.Ариље, а обрађивач урбанистичког пројекта је Центар за урбанистичко и просторно планирање и заштиту животне средине „ЕКО УРБО ПЛАН“Ужице. Одговорни урбаниста - Петар Живковић (број лиценце 200 0743 04).

3. Сва заинтересована правна и физичка лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења доставе овом Одељењу искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Ариље, закључно са даном завршетка јавне презентације.

 

01 број 350-45/2017

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АРИЉЕ


Новији чланци:
 • 26/04/2017 - Опште удружење предузетника Ариље у сарадњи са Спортским савезом општине Ариље организују од 15. до 28. маја 2017. турнир у малом фудбалу и баскету за предузећа и радње из Ариља, са идејом да се обогати друштвени и спортски живот Ариља, и да с…
">6. меморијални раднички турнир "Нешо Пећинар"
 • 26/04/2017 - Обраћање Дома здравља Ариље родитељима поводом XИИ недеља имунизације у Европском региону СЗО „Вакцине штите“
 • 30/03/2017 - Јавни позив за презентацију УП на кат. парцелама 403 и 404 КО Богојевићи

 •  

  Анкета о капиталним пројектима

  Анкета о капиталним пројектима
   
  Општина Ариље.  © 2005 - 2018