Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Други јавни позив за продају путничког возила
Други јавни позив за продају путничког возила Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  среда, 23 август 2017 12:15

Општинска управа општине Ариље , улица Светог ахилија 53, у складу са Решењем Општинског већа општине Ариље 01 бр.404-67 од 03.08.2017. године објављује:

Други Јавни позив

За продају путничког возила у својини општине Ариље путем прикупљања писмених понуда

 

 

1.Општина Ариље продаје путем прикупљања писмених понуда путничко возило марке Застава-модел 101 скала 55, број шасије ВX1128А00 01109056, број мотора 128А0641608671,снаga мотора 40.48, категорија: путничко возило,број места за седење 5,боја 3Д црвена тамна година производње 2006, нерегистровано, у возном стању.

Почетна цена износи39.900,00 динара . Возило се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

 

2.Продаја возила из претходног става ће се извршити прикупљањем писмених понуда у затвореним ковертима , на основу јавног позива.

Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица, као и предузетници

Уучесници позива су дужни да на име gaрантног износа за учешће на огласу уплате износ од 10% од почетне цене на рачун број 840-742153843-66 позив на број по моделу 97 број 86-004 .

Уредна пријава треба да садржи:

-захтев за учешће на јаваној лицитацији

-фотокопија личне карте

-решење о упису у Регистар за правна лица и предузетнике

-пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве ако он није присутан

-доказ о уплати депозита

 

4.Пријаве се подносе комисији за спровеђење поступка јавног огласа за продају службених возила општинске управе општине Ариље преко писарнице општине Ариље на адреси Светог Ахилија 53.

Рок за подношење пријава је30.08.2017

Јавно отварање понуда ће се одржати 31.08.2017.године у просторијама општинске управе , у канцеларији број 9. са почетком у 11,00 часова.

Возило се може видети сваког дана од 08,00 до 14,00 часова.

Најповољнији понуђач је лице које понуди највиши износ накнаде.

 

5.Учесник огласа који буде најповољнији дужан је да закључи уговор о купопродаји у року од 7 дана од дана пријема обавештења да је изабран за најповољнијег понуђача, а у противном депозит му се неће вратити.

Сва потребна обавештења и информације могу се добити на телефон. 065 84 97 374, контакт особа Василијевић Радомир

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018