Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Вести

Будите информисани о најновијим догађајима и дешавањима у општини Ариље као и о активностима локалне самоуправе.Обавештење о бесплатним прегледима са мерењем гликемије и крвног притиска Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  среда, 04 октобар 2017 19:12

Дом здравља Ариље организује БЕСПЛАТНЕ ПРЕГЛЕДЕ ЛЕКАРА са МЕРЕЊЕМ ГЛИКЕМИЈЕ И КРВНОГ ПРИТИСКА.

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ У ПРОСТОРИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА АРИЉЕ:

06. октобра 2017.године-ПЕТАК од 11-13,00 часова

20.октобра 2017.године –ПЕТАК од 11-13,00 часова.

 

Дом здравља Ариље

 
Обавештење о вакцинацији против сезонског грипа Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  среда, 04 октобар 2017 18:42

Дом здравља Ариље ЗАПОЧИЊЕ ВАКЦИНИСАЊЕ СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА У ПЕТАК 06.10.2017. године.

Сви који желе да се вакцинишу треба да се јаве код свог изабраног лекара ради упућивања на вакцинацију која ће се обављати

ПОНЕДЕЉКОМ И ПЕТКОМ у просторијама ХЕ службе од 08,00-14,00 часова.

 

Дом здравља Ариље

 
Превентивни систематски прегледи за одрасло становништво у Дому здравља Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  понедељак, 18 септембар 2017 23:17

Дом здравља Ариље организује бесплатне систематске прегледе за одрасло становништво. Прегледи се обављају у росторијама Дома здравља Ариље у суботу и недељу - 23. и 24. септембра 2017. године од 7:00 до 14:00 часова.

Моле се грађани заинтресовани за преглед да са собом понеду здравствену књижицу уколико је имају и да се спреме за преглед.

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА:

Субота - 23.септембар 2017. год. :

Др Ружица Стојић,
Др Видоје Поњавић


Недеља - 24.септембар 2017.год. :

Др Милица Симеуновић-Милосављевић,
Др Невенка Аћимовић –Јањић
Др Вишња Сурла-Крупниковић.


НАПОМЕНА: Због лабораторијских анализа потребно је да вече уоче уочи прегледа вечерате до 19:00 часова, а да ујутру, на дан прегледа не узимате ништа од хране и од пића осим редовне терапије лековима.

ОДАЗОВИТЕ СЕ ПОЗИВУ , ЈЕР МИ СМО ТУ ЗБОГ ВАС.

 

Дом здравља Ариље

 
Други јавни позив за продају путничког возила Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  уторак, 22 август 2017 23:15

Општинска управа општине Ариље , улица Светог ахилија 53, у складу са Решењем Општинског већа општине Ариље 01 бр.404-67 од 03.08.2017. године објављује:

Други Јавни позив

За продају путничког возила у својини општине Ариље путем прикупљања писмених понуда

 

 

1.Општина Ариље продаје путем прикупљања писмених понуда путничко возило марке Застава-модел 101 скала 55, број шасије ВX1128А00 01109056, број мотора 128А0641608671,снага мотора 40.48, категорија: путничко возило,број места за седење 5,боја 3Д црвена тамна година производње 2006, нерегистровано, у возном стању.

Почетна цена износи39.900,00 динара . Возило се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

 

2.Продаја возила из претходног става ће се извршити прикупљањем писмених понуда у затвореним ковертима , на основу јавног позива.

Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица, као и предузетници

Уучесници позива су дужни да на име гарантног износа за учешће на огласу уплате износ од 10% од почетне цене на рачун број 840-742153843-66 позив на број по моделу 97 број 86-004 .

Уредна пријава треба да садржи:

-захтев за учешће на јаваној лицитацији

-фотокопија личне карте

-решење о упису у Регистар за правна лица и предузетнике

-пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве ако он није присутан

-доказ о уплати депозита

 

4.Пријаве се подносе комисији за спровеђење поступка јавног огласа за продају службених возила општинске управе општине Ариље преко писарнице општине Ариље на адреси Светог Ахилија 53.

Рок за подношење пријава је30.08.2017

Јавно отварање понуда ће се одржати 31.08.2017.године у просторијама општинске управе , у канцеларији број 9. са почетком у 11,00 часова.

Возило се може видети сваког дана од 08,00 до 14,00 часова.

Најповољнији понуђач је лице које понуди највиши износ накнаде.

 

5.Учесник огласа који буде најповољнији дужан је да закључи уговор о купопродаји у року од 7 дана од дана пријема обавештења да је изабран за најповољнијег понуђача, а у противном депозит му се неће вратити.

Сва потребна обавештења и информације могу се добити на телефон. 065 84 97 374, контакт особа Василијевић Радомир

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Обавештење Дома здравља Ариље о бесплатним прегледима у просторијама Црвеног Крста Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  понедељак, 21 август 2017 22:52

ЗЦ УЖИЦЕ-ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА АРИЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дом здравља Ариље организује БЕСПЛАТНЕ ПРЕГЛЕДЕ ЛЕКАРА са МЕРЕЊЕМ ГЛИКЕМИЈЕ И КРВНОГ ПРИТИСКА.

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ У ПРОСТОРИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА АРИЉЕ:

25.августа 2017.године-ПЕТАК од 11-13,00 часова

08.септембра 2017.године –ПЕТАК од 11-13,00 часова.

22.септембра 2017.године-ПЕТАК од 11-13,00 часова

 

Дом здравља Ариље

 
Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину - ”Фасил”а.д.Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  недеља, 20 август 2017 20:55

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

01број 501-77/2017.

Датум:.21.08.2017.год.

Ариље

 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник Р.Србије” број135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће”Фасил”а.д.Ариље,улица Светолика Лазаревића број 18 поднео Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за ливницу обојених метала која се налази на КПброј16/29КОАриље.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 07-15 часова у Општинској управи општине Ариље,Светог Ахилија бр.53., канцеларија број3, и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у писаној форми у периоду од 21.08.-31.08.2017.год.

 

 

Начелник Општинске управе

Горица Петровић

 
Јавно саопштење - озакоњење објеката Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  четвртак, 17 август 2017 22:23

На основу члана 94. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС број 18/2016) Општинска управа општине Ариље доноси

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ

 

Руководећи се општим интересом проглашеним у члану 2. Закона о озакоњењу ( Службени гласник РС број 96/2015) Општинска управа општине Ариље је на основу члана 90. и 94. Закона о општем управном поступку( Службени гласник РС број 18/2016) покренула поступке озакоњења бесправно саграђених објеката на територији општине Ариље.

Позивају се сви грађани општине Ариље да узму активно учешће у овим поступцима а ради озакоњења бесправно саграђених објеката.

 

Општина Ариље

Општинска управа

04 број: службено

1.08.2017.године

 

Начелник Општинске управе

Горица Петровић

 
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  понедељак, 07 август 2017 00:44

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица  кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру регионалног стамбеног  програма, потпројекат 4 - сеоске куће дана 07.08.2017. године доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова.

ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ОВАЈ ЛИНК!!!

 
Обавештење у рестрикцији испоруке воде из водосистема "Рзав" Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  четвртак, 03 август 2017 01:22

 

Због изузетно ниског водостаја на водозахвату "Шевељ" водосистема "Рзав" (дана 2.8.2017. године протицај реке Рзав је око 1900 л/с, дистрибуција 750 л/с, биолошки минимум 700 л/с и преостала количина око 450 л/с), јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" најављује реструкцију у испоруци воде свим корисницима водосистема "Рзав", јер се у предстојећим данима са прогнозираним изузетно високим температурама може очекивати маловодни период (проток испод 1400 л/с).

Грађани и сви релевантни чиниоци биће обавештени 24 сата пре почетка рестрикција по одлуци Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље.

 
Позив грађанима за давање предлога назива улица у општини Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  понедељак, 31 јул 2017 00:38

Општина Ариље позива грађане да дају предлоге за називе улица на територији општине Ариље. Предлози морају бити образложене, или се у супротном неће разматрати.

Предлоге можете слати на е маил адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или на адресу: Општинска управа општине Ариље, улица Светог Ахилија 53, 31 230 Ариље.

 

Општина Ариље

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 8 од 104
Општина Ариље.  © 2005 - 2018