Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Добро дошли, гост
Корисничко име Лозинка: Запамти ме

ТЕМА: Мртво море

12 мар 2014 03:36 Мртво море #8656

  • сањајдонацију
.

12 мар 2014 19:57 Марко Видојковиц - Вуцицева ноцна мора #8657

  • сањајдонацију
Марко Видојковиц - Вуцицева ноцна мора


12 мар 2014 22:03 Одг: Одг: Одг: Одг: Мртво море #8658

  • Драган Милосављевић
Што се тиче "опорезивања малине" преносим овде статус који сам написао на ФБ страници Добра земља.

У последње време појавило се много контрадикторних инфоррмација о начину опорезивања оних пољопривредника који се баве пољопривредом као допунском делатношћу. Овај проблем посебно изазива "буру" негодовања у Западној Србији где допунски приход од малина великом броју људи уствари представља главни приход. Покушаћу у наредних неколико редова да разјасним о чему се заправо ради. Закон о порезу на доходак грађана, односно чланови који третирају овај проблем гласе:

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
("Службени гласник РС" бр. 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13 )

Други приходи
Члан 85.
Осталим приходима у смислу овог закона сматрају се и други приходи који по својој природи чине доходак физичког лица, који нису опорезиви по другом основу у складу са овим законом, а нарочито:
16) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону, осим прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља које остваре физичка лица:
(1) носиоци пољопривредног газдинства;
(2) која доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;
(3) корисници пољопривредне пензије.
Изузетно од става 3. овог члана, опорезиви приход из става 1. тачка 16) овог члана, који физичко лице оствари од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља, чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 90%.

Ово практично значи да сви они који немају регистрована пољопривредна газдинства, а власници су или закупци пољопривредног земљишта, мораће да плате порез на доходак грађана од 20%, који обрачунава откупљивач при откупу пољопривредних производа и то на начин, што се основица умањена за износ ПДВ (јер се на ПДВ не плаћа порез), додатно умањи за 90%, а затим обрачуна порез од 20%.

То практично значи, да би ови порески обвезници, уколико цена малине буде као претходне године 205,20 (190,00 + ПДВ 8%) морали да плате по овом основу порез у износу од 3,80 дин/кг (190,00 - 90% = 19,00 x 20% = 3,80 дин).

Уколико нисте власници земљишта или немате оверен уговор о закупу, то повлачи и додатно умањење, јер немате право на исплату ПДВ-а, тако да би у овом случају имали приход мањи за 19,00 дин/кг испоручене малине.

Да ли је ово у реду или није, то је за неку другу тему, ово је само практичан пример шта нас очекује када почне берба.

13 мар 2014 05:30 Ариље на води #8659

  • сањајдонацију

14 мар 2014 04:51 ПППССССССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТ ! #8665

  • сањајдонацију
ПППССССССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТ !

Анкета о капиталним пројектима

Анкета о капиталним пројектима
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018