Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
II

JAVNI KONKURS ZA CLANOVE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG SAVETA OPSTINE ARILJE

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA CLANOVE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG SAVETA OPSTINE ARILJE FORMULAR PRIJAVE ZA JAVNI KONKURS ZA CLANSTVO U LAS-u IZJAVA Zapisnik sa 2. sednice Komisije za raspisivanje i sprovodjenje Javnog konkursa za izbor clanova LAS-a opstine Arilje

Administrator - (0 komentara) - 14.mar 2018 - Vesti

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "ZELEN" ARILJE

    JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZECA "ZELEN" ARILJE NA PERIOD OD CETIRI GODINE

Administrator - (0 komentara) - 06.mar 2018 - Vesti

RANI JAVNI UVID - PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD-JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA – BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM)(AUTO-PUT E-763)

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENEINFRASTRUKTURNOG KORIDORABEOGRAD-JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA – BOLJARE(GRANICA SA CRNOM GOROM)(AUTO-PUT E-763) PREGLEDNA KARTA   TEKST OGLASA

Administrator - (0 komentara) - 27.feb 2018 - Vesti

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DRUGOM KRUGU JAVNOG NADMETANJA

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08, 80/2017-dr zakon, 41/09 i 112/2015), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS»,  br.16/2017,111/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog o...

Marija Aleksić - (0 komentara) - 22.feb 2018 - Vesti

RANI JAVNI UVID

Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja I infrastrukture – Sektor zaprostorno planiranje I urbanizam organizuje RANI JAVNI UVID  POVODOMIZRADEPROSTORNOG PLANA PODRUCJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORABEOGRAD – JUZNI JADRAN, DEONICA POZEGA – BOLJARE (GRANICA SA CRNOMGOROM)(AUTOPUT E-763). Klikom na sledeci link mozete o...

Administrator - (0 komentara) - 20.feb 2018 - Vesti

Lokalni antikorupcijski savet

Lokalni antikorupcijski savet

Zapisnik sa 2. sednice Komisije za raspisivanje i sprovodjenje Javnog konkursa za izbor clanova LAS-a opstine Arilje Izjava Formular prijave za Javni konkurs za clanstvo u LAS-u Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za clanove Lokalnog antikorupcijskog saveta opstine Arilje Odluka o utvrdjivanju kriteriju...

Administrator - (0 komentara) - 13.feb 2018 - Vesti

Rad službi Doma zdravlja Arilje tokom državnog praznika - Sretenje

U Domu zdravlja Arilje, tokom državnog praznika Sretenje, koji se praznuje 15. i 16. februara 2018. godine radiće dežurna služba,   Dom zdravlja Arilje

Marija Aleksić - (0 komentara) - 02.feb 2018 - Vesti

OPIS - Rezultati javnog poziva

OPIS - Rezultati javnog poziva

Rezultati javnog poziva Komisija za izbor korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede, u okviru projekta „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo“ koji finansira GIZ, u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“, objavljuje Listu reda prvenstva i Odluku o izboru korisnika podrške.Preuzmit...

Marija Aleksić - (0 komentara) - 31.jan 2018 - Vesti

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DRUGOM KRUGU JAVNOG NADMETANJA

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08, 80/2017-dr zakon, 41/09 i 112/2015), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS»,  br.16/2017,111/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Arilje broj 12/07), predsednik opštine Arilje  dana  09.02.2018. godine, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI ARILJE
i raspisuje

O G L A S
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U DRUGOM KRUGU JAVNOG NADMETANJA


I
- Predmet javnog nadmetanja –

1.Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Arilje u sledećim katastarskim opštinama:

KO    Broj javnog nadmetanja    Površina parcele              (ha, ari, m²)    Početna cena zakupa    Depozit    Period zakupa   
Stepen
zaštite           
(din/ha)    (din 20%)    (god)               
Arilje    1    0,2102    674    28    1               
Arilje    3    0,8656    1.998    346    1                
Bjeluša    4    3,4735    605    421    1                
Bjeluša    5    0,9290    1.165    216    1                
Bjeluša    6    2,9399    860    506    1                
Bjeluša    7    1,8312    369    135    1                
Bjeluša    8    2,8389    258    146    1                
Bjeluša    9    0,8786    349    61    1                
Bjeluša    10    15,9344    380    1.212    1                
Bjeluša    11    1,1738    283    66    1               
Bogojevići    12    0,4809    2.577    248    1                
Bogojevići    13    0,1890    757    29    1                
Bogojevići    14    0,7329    1.081    158    1                
Brekovo    15    0,1280    524    13    1                
Brekovo    16    1,1802    1.628    384    1                
Brekovo    17    0,7277    650    95    1                
Brekovo    18    0,5501    524    58    1                        
Brekovo    19    3,2911    457    301    1                        
Brekovo    20    0,7189    349    50    1                        
Brekovo     21    0,6640    524    70    1                        
Brekovo    22    1,2136    1.165    283    1                        
Brekovo    23    0,8583    938    161    1                        
Virovo    24    1,1330    1.731    392    1                        
Virovo    25    2,0984    1.748    734    1                        
Virovo    26    0,5630    1.748    197    1                        
Visoka    27    0,2950    407    24    1                        
Visoka    28    7,7306    432    668    1                        
Visoka    29    6,9503    235    327    1                        
Visoka    30    6,1107    233    285    1                        
Visoka    31    1,5879    670    213    1                        
Grivska    32    1,5660    424    133    1                        
Grivska    33    0,2718    524    28    1                        
Kruščica    34    0,9442    382    72    1                        
Kruščica    35    0,0837    424    7    1                        
Kruščica    36    1,8139    424    154    1                        
Kruščica    37    0,7129    233    33    1                        
Mirosaljci    38    0,5300    2.394    254    1                        
Radobuđa    39    3,0914    1.139    704    1                        
Radobuđa    40    1,6700    758    253    1                        
Radobuđa    41    7,6475    1.317    2.015    1                        
Radobuđa    42    0,5060    424    43    1                        
Radoševo    43    0,2574    349    18    1                        
Radoševo    44    0,3841    233    18    1                        
Radoševo    45    3,9343    991    780    1                        
Radoševo    46    1,5052    860    259    1                        
Radoševo    47    2,6347    724    382    1                        
Radoševo    48    0,6978    897    125    1                        
Radoševo    49    3,6920    614    453    1                        
Severovo    50    0,3302    524    35    1                        
Severovo    51    1,1417    953    218    1                        
Severovo    52    0,7891    899    142    1                        
Stupčevići    54    0,3643    1.998    146    1                        
Trešnjevica    55    0,8094    1.748    283    1                        
Trešnjevica    56    0,4486    424    38    1                        
Trešnjevica    57    0,1851    860    32    1                        
Trešnjevica    58    0,4602    1.439    132    1                        
Trešnjevica    59    3,8920    492    383    1                        
Trešnjevica    60    0,7379    2.094    309    1                        
Trešnjevica    61    3,3514    233    156    1                       
UKUPNO    130,1732                                   

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštinskog uslužnog centra  Arilje,  svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Kontakt osoba: Vesna Davidović, predsednik  komisije, tel. 315-0122 i Branko Mihailović, član komisije, tel. Broj 315-0136.
3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.
4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti za sve KO 26.02.2018. i 27.02.2018. godine od 9 do 14 časova.
Zainteresovani zakupci za obilazak poljoprivrednog zemljišta su u obavezi da se dan ranije prijave kod predsednika komisije i člana komisije navedene u tački 2. ovog oglasa.
5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosiće lice koje dobije to zemljište u zakup odnosno na korišćenje.
7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.
8. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u javna nadmetanja označena * i ** u tabeli 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.
9.  Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup. 

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

1.  Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
-    Pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine;
2. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za brojeve javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima:
-    fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu-za poljoprivrednu proizvodnju; 
-    fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu- za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva.
3. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
- lična karta ili očitana lična karta za lične karte sa čipom za fizička lica;
-    izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
-    potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za  poslednje tri godine;
4. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
-    fotokopijom  lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
-    potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.
5. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:
-      potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
-    za pravna lica - izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva i energetska dozvola odnosno saglasnost nadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
-    za fizička lica Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima  energetsku dozvolu odnosno saglasnost nadležnog organa;
6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave  originale dokumenata iz tačke 3,4 i 5. ovog odeljka na uvid  Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata iz tačke 3,4 i 5. ovog odeljka Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.
7. Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja.
8. Ovlašćeni predstavnik ponuđača dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik može zastupati samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju.
9. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa,
za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun Opštinske uprave opštine Arilje, broj: 840-131640-95.
10. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.
11. Ukoliko ponuđena cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranja ponuda, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% ponuđene cene.
12. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje  jedna prijava.
13. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:
1) su u pasivnom statusu;
2) nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
3) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
4) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;
5) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;
6) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

III

– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

1.    formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);
2.    dokaz o uplati depozita;
3.    za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu II tačka 3. ovog oglasa;
4.    za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu II tačka 4. ovog oglasa;
5.    za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu II tačka 5. ovog oglasa;

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Opštinske uprave opštine Arilje. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.
Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

•    Adresa: Opštinska uprava opštine Arilje, ulica i broj:  Svetog Ahilija 53., Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
•    Upisati naznaku PONUDA-NE OTVARATI
•    Broj javnog nadmetanja ____ (navesti i KO)
Na zadnjoj strani:
•     ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija

IV

– Rok za podnošenje prijave -

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15:00 sati, dana 06.03.2017. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Arilje do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V

– Javno nadmetanje -

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće se, dana 07.03.2018.god. u zgradi Opštine Arilje ulica i broj: Svetog Ahilija 53., sa početkom u 10:00 časova.

VI

- Plaćanje zakupnine -

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.
Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII

– Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja -

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  preko Opštinske uprave opštine Arilje.
Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti i :
•    garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
•    ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili
•    dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa
Ovu odluku objaviti u « Službenom glasniku opštine Arilje » ,  na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Arilje i mesnim kancelarijama, i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u « Službenom glasniku opštine Arilje ».


REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ARILJE
PREDSEDNIK OPŠTINE
01 broj 320- 4/18
21.02.2018.godine

PREDSEDNIK OPŠTINE
Zoran Todorović

 

FORMULAR ZA PRIJAVU MOZETE PREUZETI OVDE

 
RANI JAVNI UVID

Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja I infrastrukture – Sektor za
prostorno planiranje I urbanizam organizuje RANI JAVNI UVID  POVODOM
IZRADE

PROSTORNOG PLANA PODRUCJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA
BEOGRAD – JUZNI JADRAN, DEONICA POZEGA – BOLJARE (GRANICA SA CRNOM
GOROM)(AUTOPUT E-763).

Klikom na sledeci link mozete otvoriti tekst oglasa:

 

TEKST OGLASA 2018. GODINE

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE
INFRASTRUKTURNOG KORIDORA
BEOGRAD-JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA – BOLJARE
(GRANICA SA CRNOM GOROM)(AUTO-PUT E-763)

PREGLEDNA KARTA

 
Lokalni antikorupcijski savet

 

 

 

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 29

.

.

 

Virtuelna tura Arilje

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015