Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
OBJEDINJENA PROCEDURA Štampa El. pošta

 

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

 

Republička administrativna taksa u oblasti urbanizma i izgradnje:

Sve napred navedene republičke administrativne takse su utvrđene u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („SL. Glasnik RS“ br. 43/2003, 51/2003-ispr.61/2005, 101/2005 – dr. zakon 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 usklađeni din.izn., 55/2012-usklađeni din.izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din.izn., 65/2013- dr.zakon, 57/2014 – usklađeni din.iznosi, 45/2015-usklađeni din.izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016-usklađeni din.izn.)

Republička administrativna taksa se uplaćuje na račun broj: 840-742221843-57, model 97 sa pozivom na broj 86-004 sa naznakom svrhe doznake: "uplata RAT", primalac RS

 

1. Izdavanje uverenja

 • Taksa u iznosu od 300,00 dinara.

 

2. Izdavanje građevinske dozvole (za stalne i privremene objekte)

 

 • za ekonomski objekat u poljoprivredi u iznosu od 560,00din,
 • za svaki građevinski objekat, osim ekonomskog objekta u poljoprivredi od 1070,00 dinara (stalnog ili privremenog karaktera)
 • za rešenje kojim se na postojećem ekonomskom objektu u poljoprivredi odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija u iznosu 430,00 dinara
 • za rešenje kojim se na postojećem objektu, osim ekonomskog objekta u poljoprivredi, odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija u iznosu 685,00 dinara
 • za izgradnju telekomunikacionih objekata u iznosu od 0,3 % na predračunsku vrednost objekta

 

 

3. Izdavanje građevinske dozvole na osnovu usaglašenog zahteva

Nema takse.

 

4. Izmena građevinske dozvole (za stalne i privremene objekte)

 

 • za ekonomski objekat u poljoprivredi u iznosu od 560,00din,
 • za svaki građevinski objekat, osim ekonomskog objekta u poljoprivredi od 1070,00 dinara (stalnog ili privremenog karaktera)
 • za rešenje kojim se na postojećem ekonomskom objektu u poljoprivredi odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija u iznosu 430,00 dinara
 • za rešenje kojim se na postojećem objektu, osim ekonomskog objekta u poljoprivredi, odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija u iznosu 685,00 dinara
 • za izgradnju telekomunikacionih objekata u iznosu od 0,3 % na predračunsku vrednost objekta

 

 

5. Izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova

 

 • za ekonomski objekat u poljoprivredi u iznosu od 560,00din,
 • za svaki građevinski objekat, osim ekonomskog objekta u poljoprivredi od 1070,00 dinara (stalnog ili privremenog karaktera)
 • za rešenje kojim se na postojećem ekonomskom objektu u poljoprivredi odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija u iznosu 430,00 dinara
 • za rešenje kojim se na postojećem objektu, osim ekonomskog objekta u poljoprivredi, odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija u iznosu 685,00 dinara
 • za izgradnju telekomunikacionih objekata u iznosu od 0,3 % na predračunsku vrednost objekta (tarifni broj 169).

 

 

6. Izdavanje rešenja u skladu sa članom 145. na osnovu usaglašenog zahteva

Nema takse

 

7. Izmena rešenja o odobrenju izvođenja radova

 

 • za ekonomski objekat u poljoprivredi u iznosu od 560,00din,
 • za svaki građevinski objekat, osim ekonomskog objekta u poljoprivredi od 1070,00 dinara (stalnog ili privremenog karaktera)
 • za rešenje kojim se na postojećem ekonomskom objektu u poljoprivredi odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija u iznosu 430,00 dinara
 • za rešenje kojim se na postojećem objektu, osim ekonomskog objekta u poljoprivredi, odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija u iznosu 685,00 dinara
 • za izgradnju telekomunikacionih objekata u iznosu od 0,3 % na predračunsku vrednost objekta

 

8. Prijava radova

 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 300,00 din.

 

9. Prijava završetka izrade temelja

 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 300,00 din. Se prilaže uz zahtev.
 • Za potvrdu o kontroli temelja građevinskih objekata 1.540,00 dinara

 

10. Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu

 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 300,00 din.

 

11. Izdavanje upotrebne dozvole

 • Taksa u iznosu od 300,00 din.
 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse plaća se iznosu 0,2% od predračunske vrednosti radova,

 

12. Izdavanje upotrebne dozvole na osnovu usaglašenog zahteva

Nema takse.

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015