Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
OBJEDINJENA PROCEDURA Штампа Ел. пошта
Повезане странице:
OBJEDINJENA PROCEDURA
INFORMACIJA O LOKACIJI
LOKACIJSKI USLOVI
STRUČNO MIŠLJENJE
IZDAVANJE I IZMENA REŠENJA
ČLAN 145. ZAKONA
PRIV. GRAĐ. DOZVOLA
PRIJAVE RADOVA
ZAVRŠETKA IZRADE TEMELJA
ZAVRŠETKA OBJEKTA
MERA ZAŠTITE ODPOŽARA
PRIKLJUČENJE OBJEKTA
UPOTREBNA DOZVOLA

 

 

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

 

Republička administrativna taksa u oblasti urbanizma i izgradnje:

Sve napred navedene republičke administrativne takse su utvrđene u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („SL. Glasnik RS“ br. 43/2003, 51/2003-ispr.61/2005, 101/2005 – dr. zakon 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 usklađeni din.izn., 55/2012-usklađeni din.izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din.izn., 65/2013- dr.zakon, 57/2014 – usklađeni din.iznosi, 45/2015-usklađeni din.izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016-usklađeni din.izn.)

Republička administrativna taksa se uplaćuje na račun broj: 840-742221843-57, model 97 sa pozivom na broj 86-004 sa naznakom svrhe doznake: "uplata RAT", primalac RS

  
Opština Arilje.  © 2005 - 2018