Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА Штампа Ел. пошта
Повезане странице:
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА
ЧЛАН 145. ЗАКОНА
ПРИВ. ГРАЂ. ДОЗВОЛА
ПРИЈАВЕ РАДОВА
ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА
МЕРА ЗАШТИТЕ ОДПОЖАРА
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

 

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА


1.    Захтев – општатакса на поднесак

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016
Износ:    310,00 динара

2.    Централна евиденција обједињене процедуре

Сврхауплате:    Централна евиденција обједињене процедуре
Прималац:    Агенцијаза привредне регистре
Број жиро рачуна:    840-29770845-52
Модел:    97
Позив наброј:    Генеришите позив на број
Износ:    500,00 динара

3.    За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде темеља у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

Сврхауплате:    Републичка административна такса
Прималац:    Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:    840-742221843-57
Модел:    97
Позив наброј:    50-016

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)
-    за објекат категорије А    1.350,00 динара
-    за објекат категорије Б    2.700,00 динара
-    за објекат категорије В    3.600,00 динара
-    за објекат категорије Г    3.600,00 динара

 

  
Општина Ариље.  © 2005 - 2018