Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Заказивање венчања и закључење брака Штампа Ел. пошта

Општинска управа Ариље

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Потребна документација:

 • Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике
 • Уверење о држављанству за будуће супружнике
 • Важеће личне карте за будуће супружнике
 • По потреби и друga документа
 • Доказ о уплаћеној услузи за излазак службеног лица на терен ради закључења брака
 • За лица која су била у браку потребно је приложити извод из матичне књиге венчаних претходно склопљеног брака, са забелешкама о престанку истог

Потребна документација ако је јједан од супружника страни држављанин:

за држављанина РС:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Важећа лична карта
 • По потреби и друga документација

за страног држављанина:

 • Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно леgaлизован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
 • Уверење о слободном брачном стању леgaлизовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
 • Важећи пасош страног држављанина
 • По потреби и друga документација

 

Напомена везана за документацију: Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци. Предата документација се задржава. Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца.

 

Општинска административна такса за услугу изласка службеног лица на терен ради закључивања брака:

 1. У току радног времена у службеним просторијама: 300 дин
 2. После радног времена у службеним просторијама: 650 дин
 3. У службеним просторијама у нерадне дане (субота, недеља, државни и верски празници када је законом прописано да се не ради): 1300 дин
 4. Ван службених просторија (излазак службеног лица на лице места): 4000 дин

Уплатни рачун: 840-742251-843-73

Број модела: 97

Позив на број: 86-004


Место предаје документације:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/315-0110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018