Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Јавни увиди
Рани јавни увид за регионално пречишћавање отпадних вода 2022.
Јавни увиди - Јавни увиди
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 01 •септембар• 2022 12:59•

Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава:

Рани јавни увид поводом израде ППППН за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожеga, Ужице и Ариље.

Увид можете остварити овде:

1. Оглас

2. Текстуални део

3. Графички део

 

 
Јавна презентација урбанистичког пројекта - Симовић Жарко
Јавни увиди - Јавни увиди
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 01 •јул• 2022 10:25•

Јавна презентација обавиће се у холу зграде Услужног центра, у периоду од 08.07.2022. г. до 14.07.2022. г.

 

 
Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
Јавни увиди - Јавни увиди
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 10 •август• 2021 10:29•

Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Миросаљци" на реци Моравици са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

•Опширније...•
 
Јавни увид - хидроелектрана "Градина"
Јавни увиди - Јавни увиди
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 09 •август• 2021 09:41•

Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Градина" на реци Моравици са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

•Опширније...•
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018