Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Привреда Инвестирајте Олакшице за инвеститоре
Олакшице за инвеститоре

Накнада за уређење грађевинског земљишта у општини Ариље одређује се према зонама грађевинског земљишта, намени објекта и трошковима уређивања грађевинског земљишта. Накнада за уређење грађевинског земљишта се плаћа за градњу на подручју Генералног плана Ариља, који обухвата површину од 668 ха.

Зоне се утврђене на основу економског, односно тржишног критеријума вредности локације, где је вредност локације директно пропорционална њеној атрактивности, инфраструктурној опремљености, приступачности, обиму и разноликости понуде, броју корисника, посебним погодностима за одређену намену и слично.

Основица за утврђивање висине накнаде за уређење грађевинског земљишта коју плаћа инвеститор износи 43.395 динара.

Олакшице за објекте већих површина

За изградњу пословних и индудтријких објеката у првој зони накнада се утврђује по следећој стопи:

  1. 4% од утврђене основице по м2 корисног пословног простора, за објекте до 100м2 корисне површине,
  2. 3% од утврђене основице по м2 корисног пословног простора, за објекте од 100 до 200м2 корисне површине,
  3. 2% од утврђене основице по м2 корисног пословног простора, за објекте од 200 до 500м2 корисне површине,
  4. 1% од утврђене основице по м2 корисног пословног простора, за објекте преко 500м2 корисне површине,
  5. 0,5% од утврђене основице по м2 за изградњу надстрешница и отвореног складишног простора.

Олакшице за другу и трећу зону, као и изван грађевинског подручја

Накнада за уређење грађевинског земљишта у другој зони се плаћа у износу од 70% у односу на прву зону, а у трећој зони у износу од 40% у односу на прву зону.

За градњу изван граница Генералног плана инвеститори су ослобођени плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта. У оквиру овог подручја актрактивне локације су у насељу Богојевићи, 3 км од центра града и непосрено уз магистрални пут.

Додатне олакшице приликом плаћања накнаде

Накнада за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно или у ратама.

  1. У случају плаћања накнаде једнократно она се умањује за 20% од обрачунатог износа.
  2. Уколико инвеститор плаћа накнаду у ратама до 12 месеци, стиче право на умањење од 15% од обрачунате накнаде.
  3. Поред тоga инвеститор може измирити накнаду у року од 36 месеци, с тим што 20% од обрачунате накнаде плаћа на дан закључења уговора, а остатак у периоду од 36 месеци, у једнаким тромесечним ратама без камате.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018