Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Привреда МСП Сектор
Мала и средња предузећа и предузетништво

Ариље је општина која има дугу предузетничку традицију. До деведесетих година прошлог века успешно пословало десетак већих индустријских погона.

Када је економска криза довела до краха друштвеног сектора и масовне незапослености, предузимљивост овдашњих људи довела је до настанка нових малих радионица, које су временом прерастале у озбиљна приватна предузећа. Ова предузећа су апсорбовала вишак радника из друштвеног сектора, тако да проблем незапослености није изражен као у другим срединама.

Структура Привреде АриљаСтруктура Привреде Ариља

Данас у општини Ариље послује 803 радњи и 279 предузећа, (на сваких 11 радно активних становника долази по један привредни субјекат), што је знатно изнад просека Републике и Окруga.

Доминантне гране су пољопривреда са прехрамбеним сектором и прерађивачка индустрија (текстилна индустрија, прерада дрвета, металопрерада). У региону су познати текстилни производи из Ариља, са заштићеним жигом квалитета "Ариљски текстил", као и "Ариљска малина" са заштићеним географским пореклом.

Предности ариљске привреде су:

  1. Развијен је предузетнички дух и традиција приватног предузетништва;
  2. Привреда је претежно производна и није уско специјализована;
  3. Константан је пораст извоза и спољнотрговинског суфицита;
  4. Нема крупних привредних система, што је чини прилагодљивијим условима тржишта;
  5. Власничка трансформација друштвеног сектора је завршена;
  6. Број незапослених се последњих година константно смањује.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018