Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења
Обавештења

Погледајте обавештења од орgaна и институција локалне самоуправе.Јавни позив за учеснике на Тренингу безбедне вожње
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 31 •октобар• 2022 14:20•

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на територији општине Ариље расписује Јавни позив за заинтересоване са важећом пробном возачком дозволом Б категорије и пребивалиштем на територији општине Ариље, за Тренинг безбедне вожње у Националној возачкој академији, који ће бити реализован у петак 04.11.2022. године на адреси НАВАК-а, са почетком у 10.00 часова.

•Опширније...•
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу дечјег вртића
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 19 •август• 2021 20:36•

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Општинске управе Ариље на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу дечијег вртића на катастарским парцелама број 111/1 и 112/1 КО Ариље

•Опширније...•
 
Водоснабдевање 07.08.2021.
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 06 •август• 2021 22:21•

Ово је план водоснабдевања за суботу 07.08.2021. преподне, а ово поподне.

 
Водоснабдевање 06.08.2021.
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 05 •август• 2021 21:58•

Дана 06.08.2021. године водоснабдевање наставиће се редовним током у следећим месним заједницама и то:

Од 07 до 09 часова: Церова, Груда, Вирово, Богојевићи, Ступчевићи, Драгојевац, Миросаљци и Трешњевица (поље), Поглед (поље) и Вигоште (висинске зоне).

Од 10 до 12 часова: Вране и Грдовићи (висинске зоне)

 

 
Вода - рестрикција
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••среда•, 04 •август• 2021 20:01•

ЈКП Зелен због специфичности ситуације и изузетно ниског водостаја реке Рзав принуђена је да у периоду од 21h прибегне рестрикцијама пијаће воде на подручју МЗ Церова и насељу Груда. Становници наведених месних заједница ће бити у режиму рестрикције до нормализације снабдевања.

 
Вода 02.08.2021.
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••недеља•, 01 •август• 2021 22:43•

У понедељак, 02.08.2021. г. у периоду од 06 до 09 сати, воду ће имати:

Вране, Грдовићи, Вирово, Лопаш, Миросаљци, Драгојевац, Трешњевица, Богојевићи и Ступчевићи (осим висинских зона у наведеним месним заједницама).

На висинским зонама у поменутим месним заједницама ће бити постављене цистерне са водом за пиће.

 
Наредба од рестрикцији воде 2021. г.
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 30 •јул• 2021 21:03•

Општинска управа општине Ариље донела је наредбу о мерама рестрикције (ограничења) у потрошњи воде. Наредбу можете видети овде.

 
ОБАВЕШТЕЊЕ о издатој потврди за изузимање дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? ??Марија Цветиц?? ,  ••четвртак•, 25 •август• 2016 09:56•

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016), Општинска управа општине Ариље даје следеће:ОБАВЕШТЕЊЕ о издатој потврди за изузимање дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада

 Обавештава се заинтересована јавност да је Општинска управа општине Ариље издала потврду за изузимање дозволе за сакладиштење неопасног и инертног отпада за оператера “Еко грин сервис“ О.Д. Ариље, ул. Миће Матовића бр. 17, Ариље, број потврде 501-31/2016, матичног броја 21110183, ПИБ-а 109006939, претежне делатности 3832 – поновна употереба разврстаних материјала, на територији општине Ариље.


Увид у издату потврду може се извршити у просторијама Општинске управе општине Ариље, канцеларија број 11., сваког радног дана од 7-14 часова, или на сајту Општине Ариље, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

В.Д.Начелник Општинске управе
Ружица Николић Василић

 
ОБАВЕШТЕЊЕ о решењу о издатој дозволи за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? ??Марија Цветиц?? ,  ••четвртак•, 25 •август• 2016 09:36•

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016), Општинска управа општине Ариље даје следеће:


ОБАВЕШТЕЊЕ

о решењу о издатој дозволи за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпадаОбавештава се заинтересована јавност да је Општинска управа општине Ариље издала решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада за оператера “Еко грин сервис“ О.Д. Ариље, ул. Миће Матовића бр. 17, Ариље, број решења 501-32/2016, матичног броја 21110183, ПИБ-а 109006939, претежне делатности 3832 – поновна употереба разврстаних материјала, за рад и обављање активности сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, на територији општине Ариље.


Увид у издато решење може се извршити у просторијама Општинске управе општине Ариље, канцеларија број 11., сваког радног дана од 7-14 часова, или на сајту Општине Ариље, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

В.Д.Начелник Општинске управе

Ружица Николић Василић

 
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ариље
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 30 •новембар• 2015 15:26•

Општина АриљеНа основу члана 6., став 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 60. Статута општине Ариље (''Сл. гласник општине Ариље'', бр. 6/2008, 8/2010), Општинско Веће општине Ариље, на седници одржаној дана  30.11.2015. године , донело је:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ АРИЉЕ

•Опширније...•
 
<< •Почетак• < •Претходна• 1 2 3 4 5 6 •Следећа• > •Крај• >>
•Страна 1 од 6•
Општина Ариље.  © 2005 - 2018