Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Извод из матичне књиге умрлих Штампа Ел. пошта

Општинска управа Ариље

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Потребна документација:

 • Захтев за издавање
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље, или
 • преузмите овде ПДФ образац

Извод можете да поручите и на следеће начине:

 • На телефон: 031/315-0110,  локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)
 • преко интернета попуњавањем онлине формулара

Напомена везана за документацију:

За лица преминула пре 1946. године уписати цркву где је обављено опело.

 

Републичка административна такса: 430 дин - за домаћи извод; 720 дин -  за међународни извод

Уплатни рачун: 840-742221-843-57

Број модела: 97

Позив на број: 86-004

 

Административна такса се не плаћа за следеће намене:

 • За упис у школу или факултет
 • За потребе војне евиденције
 • За заснивање радног односа
 • За социјалну заштиту
 • За здравствену заштиту (књижица)
 • За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата


Место предаје документације:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/315-0110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)

Напомена:

Чланом 83. Закона о матичним књиgaма ("Сл. Гласник РС" бр. 20/09) прописано је да се изводи из матичних књиga и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018