Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Накнадни упис у матичну књигу умрлих Штампа Ел. пошта

Општинска управа Ариље

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Потребна документација:

 • Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
 • Потврда о смрти (издата од стране лекара - у два примерка)
 • Извод из матичне књиге рођених за умрло лице
 • Извод из матичне књиге венчаних за умрло лице
 • За лица која су удовци: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
 • Уверење о држављанству за умрло лице
 • Копија личне карте покојника
 • По потреби и друga документација
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље, или
 • преузмите овде ПДФ образац

 

Републичка административна такса: 740 дин

Уплатни рачун: 840-742221-843-57

Број модела: 97

Позив на број: 86-004


Место предаје документације:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/315-0110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018