Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Одобрење за склапање брака преко пуномоћника Штампа Ел. пошта

Општинска управа Ариље

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Потребна документација:

 • Захтев за одобрење за склапање брака преко пуномоћника
 • Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике
 • Уверење о држављанству за будуће супружнике
 • Копије личних карата за будуће супружнике
 • Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника
 • Специјално пуномоћје оверено код надлежног Суда са изјавом о будућем презимену
 • Копија личне карте за пуномоћника
 • Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље, или
 • преузмите овде ПДФ образац

Напомена везана за документацију: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци. Пуномоћје важи 90 од дана овере надлежног орgaна

 

Републичка административна такса: 740 дин

Уплатни рачун: 840-742221-843-57

Број модела: 97

Позив на број: 86-004


Место предаје документације:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/315-0110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018