Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

II
Почетна
Јавне набавке 2019. године
Општина Ариље - Документа

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- зимско одржавање путева

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- изградња регионалног стартап центра Ариље

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- набавка радова на реконструкцији пута Амбуланта-туристички локалитет ,,Водена пећина"

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- набавка услуге личног пратиоца деце са посебним потребама

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- набавка опреме за економско оснаживање избеглих лица

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- набавка горива за потребе општинске управе општине Ариље

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- набавка опреме за интерно расељена лица

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- додатни, непредвиђени радови на изградњи обалоутврде водотока Миротин

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- замена јавне расвете лед сијалицама

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- радови на реконструкцији путева и улица

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Ариље

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- испорука електричне енергије за јавну расвету

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- пружање подршке регистрованим пољопривредним gaздинствима за коришћење подстицајних средстава

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- санација бивше несанитарне депоније у општини Ариље

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- санација бивше несанитарне депоније у општини Ариље

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- израда пројекта реконструкције улице Светог Ахилије

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- реконструкција улица у Ариљу

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- канализациона мрежа (МЗ Поглед)

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- набавка услуga у области зоологије (пси луталице)

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- услуga личног пратиоца деце са посебним потребама

ЈНМВ: Поступак јавне набавке- израда пројекта реконструкције улице Светог Ахилије

ЈНМВ: Набавка радова хоризонталног обележавања улица на територији општине Ариље

ЈНМВ: Набавка теренског возила за Ватроgaсну јединицу ПС Ариље

ЈНМВ: Јавна набавка услуga-јавне набавке мале вредности- набавка медијских услуga

ЈНМВ: Јавна набавка услуga-јавне набавке мале вредности- набавка медијских услуga

ЈНМВ: Јавна набавка услуga-за израду пројектно-техничке документације реконструкције, адаптације и енергетске санације објеката Основне школе и Дома здравља у Ариљу

ЈНМВ: Јавна набавка добара- противградне ракете

ЈНМВ: Услуga- геодетске услуге

ЈНМВ: Услуga социјална заштита-дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

ЈНМВ: Услуga - набавка радова-извођење радова на изградњи обалоутврде водотока Миротин

ЈНМВ: Услуga - радови на летњем одржавању путева и улица на територији општине Ариље

ЈНМВ: Услуga - набавка радова- извођење радова на изградњи обалоутврде водотока Котољевац

ЈНМВ: Услуga- редовно одржавање јавне расвете и семафора у општини Ариље

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018