Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
30 седница Скупштине општине Ариље
Актуелности - Вести

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС" број 129/07 и 47/2018), члана 40. и 42.  Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19) и члана 101. Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 20/19), председник Скупштине општине Ариље сазива  за 05.03.2020. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 10:00 сати у сали Скупштине општине Ариље

 

30. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

 

ДНЕВНИ РЕД

-Записник са 29. СО

1. Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Ариље за 2020. годину

2. Предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Ариље за 2019. годину

3. Информација о реализацији пројеката: изградња спортских трибина, замена постојеће инсталације јавног осветљења сијалицама са лед изворима и изградња Регионалног иновационог стартап центра Ариље

4. ЈКП "Дубоко" Ужице, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

5. ЈКП "Рзав" Ариље, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године:

6. Предлог решења о именовању Надзорног одбора ЈП "Рзав" Ариље


7. Библиотека Ариље, Програм рада са Финансијксим планом за 2020. годину

8. Туристичка орgaнизација регије Западна Србија, Програм рада за 2020. годину

9. Предлог Одлуке о изради измене и допуне Просторног плана општине Ариље


10. Предлог Одлуке о редовном ажурирању података о вредности имовине


11. Предлог Одлуке о успостављању, ажурирању и приступању подацима о имовини

12. Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Арље

13. Предлог Одлуке о боравишној такси

14. Предлог Измене Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на подручју општине Ариље за 2020. годину

15. Предлог Одлуке о расподели средстава месним заједницама на подручју општине Ариље за 2020. годину

16. Предлог Одлуке о реализацији буџета општине Ариље у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2020. годину

17. Предшколска установа "Ариље", предлог решења о разрешењу члана Управног одбора

18. ОШ "Јездимир Трипковић" Латвица, предлог решења о разрешењу члана Управног одбора

19. Решење о давању сагланости на употребу имена општине "Ариље" у називу правног лица

20. Питања и предлози одборника

Дневни ред са 30. седнице Скупштине општине

Закључак са 69. седнице Општинског већа

 

 

 

 

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018