Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

II
Почетна
Јавне набавке 2021. године
Општина Ариље - Документа

ЈНМВ: Набавка возила за Општинску управу

 • Утовар, превоз и ваљање гребаног асфалта

- Обавештење о додели Уговора, обустави или поништењу

ЈНМВ: Крпљење ударних рупа у МЗ Миросаљци

ЈНМВ: Набавка возила за Општинску управу Ариље

ЈНМВ: Изградња игралишта

ЈНМВ: Измена плана јавних набавки (1.12.2021. године)

ЈНМВ: Реконструкција путева и улица 2

ЈНМВ: Економско оснаживање лица

ЈНМВ: Испорука електричне енергије за широку потрошњу

ЈНМВ: Испорука електричне енергије за јавну расвету

ЈНМВ: Реконструкција путева и улица

ЈНМВ: Зимско одржавање путева и улица

ЈНМВ: Пројектовање Регионалног Старт ап центра

ЈНМВ: Крпљење ударних рупа

ЈНМВ: Утовар, превоз и ваљање гребаног асфалта

ЈНМВ: Зимско одржавање путева и улица

ЈНМВ: Реконструкција путева и улица 2

 

ЈНМВ: Изградња игралишта

ЈНМВ: Реконструкција путева и улица

 

ЈНМВ: Испорука електричне енергије за јавну расвету

Измена конкурсне документације

Измена број 3

 

ЈНМВ: Испорука електричне енергије за широку потрошњу

 

ЈНМВ: Пројектовање водоводне мреже

ЈНМВ: Летње одржавање путева и улица

 • Партија 1:
 1. Општи подаци
 2. Техничке карактеристике
 3. Образац струкуре понуђене цене
 4. Уговор летње одржавање 1
 5. Образац трошкова припреме
 • Партија 2:
 1. Општи подаци
 2. Техничке карактеристике
 3. Образац структуре понуђене цене
 4. Уговор летње одржавање 2
 5. Образац трошкова припреме
 • Партија 3:
 1. Општи подаци
 2. Техничке карактеристике
 3. Образац структуре понуђене цене
 4. Уговор летње одржавање 3
 5. Образац трошкова припреме
 • Партија 4:
 1. Општи подаци
 2. Техничке карактеристике
 3. Образац структуре понуђене цене
 4. Уговор летње одржавање 4
 5. Образац трошкова припреме
 • Партија 5:
 1. Општи подаци
 2. Техничке карактеристике
 3. Образац структуре понуђене цене
 4. Уговор летње одржавање 5
 5. Образац трошкова припреме
 • Партија 6:
 1. Општи подаци
 2. Техничке карактеристике
 3. Образац структуре понуђене цене
 4. Уговор летње одржавање 6
 5. Образац трошкова припреме
 • Партија 7:
 1. Општи подаци
 2. Техничке карактеристике
 3. Образац структуре понуђене цене
 4. Уговор летње одржавање 7
 5. Образац трошкова припреме

 

ЈНМВ: Економско оснаживање избеглих лица

ЈНМВ: Радови на изградњи спортских трибина

 

ЈНМВ: Набавка противградних ракета

ЈНМВ: Набавка горива за службена возила

ЈНМВ: Правилник и ближем уређивању поступка јавних набавки

ЈНМВ: План јавних набавки

ЈНМВ: План јавних набавки-председник Општине (датум усвајања 22.01.2021. године)

ЈНМВ: План јавних набавки-председник Општине (датум усвајања 15.04.2021. године)

ЈНМВ: План јавних набавки-председник Скупштине (датум усвајања 27.01.2021. године)

ЈНМВ: План јавних набавки-председник Скупштине (датум усвајања 13.04.2021. године)

ЈНМВ: План јавних набавки-општински Правобранилац

ЈНМВ: План јавних набавки (датум усвајања 23.04.2021. године)

ЈНМВ: Измена плана јавних набавки (16.07.2021. године)

ЈНМВ: Измена плана јавних набавки (03.09.2021. године)

ЈНМВ: Измена плана јавних набавки (08.10.2021. године)

ЈНМВ: План јавних набавки - председник Општине (датум усвајања 05.10.2021. године)

 

 

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018