Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
II

Позив и Конкурсна документација за набавку услуга личног пратиоца деце са посебним потребама

Позив и Конкурсну документацију за набавку услуга личног пратиоца деце са посебним потребама, можете погледати овде.

Презентација - (0 коментара) - 16.сеп 2019 - Вести

Обавештење купцима о прекиду у напајању

QФ-П08-023/а       ЕД  Ариље Организациони део енергетика     Предмет : Обавештење купцима о прекиду у напајању.     На основу Чл.  59. тачка 2. Одлуке о општим условима за испоруку електричне енергије ( "Сл. гласник РС" бр. 63/2013 ), због радова на одржавању електро енергетских објеката обавештавамо Вас о ...

Презентација - (0 коментара) - 12.сеп 2019 - Вести

Позив и конкурсна документација за интерно расељена лица

Позив и конкурсну документацију за интерно расељена лица, можете погледати овде.

Презентација - (0 коментара) - 02.сеп 2019 - Вести

Дом здравља- распоред рада лекара за септембар 2019. годину

Распоред рада лекара за месец септембар, можете погледати овде.

Презентација - (0 коментара) - 01.сеп 2019 - Вести

Обавештење за грађане

Обавештавамо све грађане општине Ариље да је у току озакоњење нелегално изграђених објеката. Крајем 2018. године извршена је измена Закона о озакоњењу, по којој грађани не могу отуђити своје нелегално изграђене објекте, наследити, извршити прикључак на водоводну, канализациону и електро мрежу, уколико објекат не поседује...

Презентација - (0 коментара) - 27.авг 2019 - Вести

Позив за подношење понуда и Обавештење о покретању поступка за додатне, непредвиђене радове на изградњи обалоутврде водотока Миротин

Позив за подношење понуда и Обавештење о покретању поступка за додатне, непредвиђене радове на изградњи обалоутврде водотока Миротин, можете погледати овде.

Презентација - (0 коментара) - 27.авг 2019 - Вести

Обавештење за грађане

Одлуком СО Ариље, формирана је комисија за заштиту и унапређивање животне средине. Један од задатака ове комисије је да по захтеву грађана или самостално, излази на терен и даје своје мишљење у вези са захтевима грађана. Комисију води инспектор за ЗЖС (управне радње), а комисија броји пет (5) чланова, од којих су два (2) ин...

Презентација - (0 коментара) - 16.авг 2019 - Вести

Преминуо Добрило Ненадић

Данас, 15. августа 2019. године у свом дому у Ариљу, преминуо је српски истакнути књижевник Добрило Ненадић. Комеморација ће се одржати у петак 16. августа са почетком у 11:00 часова у сали Соколског дома у Ариљу, а опело у цркви Светог Ахилија у 13:00 часова.

Презентација - (0 коментара) - 15.авг 2019 - Вести

Јавни позив за достављање понуда за давање у закуп лабораторијске опреме

На основу члана 6, 7. и 16. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања  у закуп ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018) и Решења  општинског већа ИВ број 404-47/2019. од 21.06.2019. године

Општинска управа  општине  Ариље , дана   08. 07. 2019. године, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање понуда за давање у закуп лабораторијске опреме

 

1. Јавним позивом, прикупљањем писаних понуда, даје се у закуп на одређено време лабораторијска опрема у власништву општинске управе општине Ариље и то:

- Атомски спекторметар – Перкин Елмер /Аналист 600 Атомиц Абсорптион Спектометар /

- Гасни хроматограф – Перкин Елмер

- Филтрациони Кабинет – Лабобнова

- Дигестивни блок – Герхардт

- Варијабилни млин – Фритсцх

- Центрифуга – Хеттицх ЦЕНТРИФУГЕН

2. Лабораторијска опрема из тачке 1. ове Одлуке се даје у закуп у постојећем стању.

3.Почетна цена за давање у закуп опреме из тачке 1. ове Одлуке је 13.105,54 динара месечно без ПДВ-а.

4.учесници позива су дужни:

- Да на име гарантног износа за учешће на огласу уплате износ у вредности три месечне  закупнине, на рачун број  840-742153843-66 позив на број по моделу 97  број 86-004, и доказ о уплати/уплатницу/ приложе у коверти заједно са понудом.

Учесници у позиву имају право на повраћај гарантног износа уколико не буду оглашени за најповољније понуђаче.

Учесник у огласу губи право на повраћај гарантног износа уколико, као најповољнији понуђач, након отварања понуде, из било ког разлога, одустане од понуде за предметну опрему.

5. Пријаве на оглас подносе се писаним путем и затвореној коверти на адресу : Општина Ариље, Ул. Светог Ахилија 53, са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛАБОРАТОРИСКЕ ОПРЕМЕ.

6. После приспећа пријаве у општину, понуда се не може мењати ни по ком основу.

7.Понуде које су поднете супротно условима из огласа или после истека рока, неће се узети у разматрање.

8. Рок за подношење понуда  је у року од 8 дана од дана објављивања позива.

9.Најповољнији понуђач је лице које понуди највиши износ накнаде за  коришћење опреме.

10. Резултате позива Комисија  објављује на огласној табли општинске Управе, а учеснике писмено обавештава о резултату огласа у року од 10 дана од дана утврђивања резултата.

11. Учесник огласа који добије лабораторијску опрему у закуп обавезан је да закључи уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема  решења  о давању у закуп.

12.Ако учесник огласа коме је донето решење о давању у закуп лабораторијске опреме не закључи уговор са општином Ариље у наведеном року, сматраће се да је одустао од закупа, те ће се решење о закупу поништити , а исти ће изгубити право на повраћај уплаћеног  гарантног износа.

13. Поступак јавног отварања понуда спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп лабораторијске опреме (у даљем тексту: Комисија), у коју се именују:

 

1.Милка Чворовић

2.Радул Станић

3.Иван Тешовић

 

14. Место и време разгледања опреме: у просторијама општинске управе, радним данима од 07 до 14 часова.

15. Контакт особа за разгледање опреме и додатне информације Радул Станић.

16. Овај позив ће се објавити на сајту општине и  огласној  табли Општинске управе

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

 
Ценовник јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АРИЉЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Комисија за одређивање цене закупа

Пољопривредног земљишта у државној својини

03 број 320-       /19

Дана 05.06.2019.год.

 

 

ЦЕНОВНИК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА АГРОЕКОНОМСКУ ГОДИНУ 2019/2018

 

 

 

Култура Класа Израчуната цена (еур) Важећа цена (еур) Разлог измене цене

ЊИВА 2 143.65 143.65 Економска оправданост

ЊИВА 3 127.86 127.86 Економска оправданост

ЊИВА 4 113.66 113.66 Економска оправданост

ЊИВА 5 99.45 99.45 Економска оправданост

ЊИВА 6 80.51 80.51 Економска оправданост

ЊИВА 7 66.3 66.3 Економска оправданост

ЊИВА 8 48.94 48.94 Економска оправданост

ВОЋЊАК 2 143.65 143.65 Економска оправданост

ВОЋЊАК 3 127.86 127.86 Економска оправданост

ВОЋЊАК 4 113.66 113.66 Економска оправданост

ВОЋЊАК 5 99.45 99.45 Економска оправданост

ВОЋЊАК 6 80.51 80.51 Економска оправданост

ВОЋЊАК 7 66.3 66.3 Економска оправданост

ВОЋЊАК 8 48.94 48.94 Економска оправданост

ЛИВАДА 1 47.36 47.36 Економска оправданост

ЛИВАДА 3 38.36 38.36 Економска оправданост

ЛИВАДА 4 34.1 34.1 Економска оправданост

ЛИВАДА 5 29.84 29.84 Економска оправданост

ЛИВАДА 6 24.15 24.15 Економска оправданост

ЛИВАДА 7 19.89 19.89 Економска оправданост

ЛИВАДА 8 14.68 14.68 Економска оправданост

ПАШЊАК 3 25.57 25.57 Економска оправданост

ПАШЊАК 4 22.73 22.73 Економска оправданост

ПАШЊАК 5 19.89 19.89 Економска оправданост

ПАШЊАК 6 16.1 16.1 Економска оправданост

ПАШЊАК 7 13.26 13.26 Економска оправданост

ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ 3.32 3.32 Економска оправданост

 

 

 

Комисија за одређивање цене закупа

пољопривредног земљишта у државној својини и

спровођење поступкајавног надметања за давање у закуп

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље

Председник комисије Весна Давидовић

________________________________________

 
Одлука о додели уговора-подршка пољопривредним газдинствима

Одлуку о додели уговора- подршка пољопривредним газдинствима, можете погледати овде.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 8 од 52

Виртуелна тура Ариље

Општина Ариље.  © 2005 - 2018