Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Почетна Одлука о утврђивању висине једнократних новчаних помочи за новорођену децу
Одлука о утврђивању висине једнократних новчаних помочи за новорођену децу
Актуелности - Вести
??Чланак написао/ла:?? ??Марија Алексић?? ,  ••понедељак•, 14 •новембар• 2016 17:00•

Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 7.новембра 2016. године донела је Одлуку о утврђивању висине једнократних новчаних помочи за новорођену децу. Одлуку можете прочитати у наставку или преузети из Службеног гласника Општине Ариље преко следећег линка: http://arilje.org.rs/уплоад/преузимање/опстина-ариље/гласник/2016/ГЛАСНИК10-2016.ПДФ

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ( “Службени гласник РС”, бр. 16/2002,115/2005, и 107/2009) и члана 39. Статута општине Ариље (“Службени гласник општине Ариље” број 6/08, 6/10 и 5/14)

Скупштина општине општине Ариље на седници одржаној дана 7.11.2016. године донела је

О Д Л У К У

о утврђивању висине једнократних новчаних помоћи за новорођену децу

 

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се остваривање права на једнократне новчане помоћи за новорођену децу са територије општине Ариље.

 

Члан 2.

Право на једнократну новчану помоћ имају сва новорођена деца чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Ариље у време подношења захтева за остваривање права на једнократну новчану помоћ.

 

Члан 3.

Висина једнократне новчане помоћи за новорођену децу чији родитељи имају пребивалиште на градском подручју утврђује се у износу од:

- 10.000,00 динара за прворођено дете по реду рођења;

- 5.000,00 динара за друго новорођено дете по реду рођења и за свако наредно живо рођено дете.


Члан 4.

Висина једнократне новчане помоћи за новорођену децу чији родитељи имају пребивалиште на сеоском подручју утврђује се у износу од:

-       10.000,00 динара за прворођено дете по реду рођења;

- 5.000,00 динара за друго новорођено дете по реду рођења и за свако наредно живо рођено дете и

- беби пакет у износу од 5.000,00 динара за свако новорођено дете.

 

Члан 5.

Уколико се у једном порођају роди двоје или више деце свако дете има право на једнократну новчану помоћ у истом новчаном износу, без обзира на редослед рођења.

 

Члан 6.

Средства за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, обезбеђена су у буџету општине Ариље на основу Одлуке о буџету општине Ариље за 2016. годину („Службени гласник општине Ариље“ број 11-2015.)

.

Члан 7.

Административно стручне послове везане за остваривање права из ове Одлуке обавља Општинска управа општине Ариље а према ближим условима и начину остваривања права прописаних Правилником о ближим условима и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ за новорођену децу општине Ариље.

 

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Ариље.

 

Општина Ариље

Скупштина општине

01 број 020-50, 7.11.2016.године

 

Председник Скупштине општине

Драгиша Терзић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018