Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације Ариља
Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације Ариља
Актуелности - Вести
Чланак написао/ла: Презентација ,  петак, 05 фебруар 2021 12:00

Општинска управа општине Ариље, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРИЉА

 

 

 

  1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 5. фебруара до 9. марта 2021. године, у свечаној сали Скупштине општине Ариље, у улици Светог Ахилија 53.

  2. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планираних решења одржаће се у Соколском дому, Трг партизана бб, Ариље, 26. фебруар 2021. године, са почетком у 12:30 часова, а уз поштовање епидемиолошких мера које буду на снази

  3. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове одржаће се у Соколском дому, Трг партизана бб, Ариље, 15. марта 2021. године, са почетком у 12:30 часова, а уз поштовање епидемиолошких мера које буду на снази

  4. Информације о предложеним решењима даваће представник Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, сваког дана од 5. фебруара до 9. марта у времену од 10 до 14 часова у свечаној сали Скупштине општине Ариље, у улици Светог Ахилија 53.

  5. Заинтересована лица, органи и организације могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења у писаном облику, да доставе на писарници Општинске управе општине Ариље а закључно са 9. мартом 2021. године.

  6. У току јавног увида Нацрт плана биће излижен и на сајту www.arilje.org.rs.

 

Помоћ у бољем тумачењу планских решења, можете добити и овде.

Текст - ЈУ

1.1. Граница са наменом

1.2. Граница са наменом

1.3. Граница са наменом

2. Подела на зоне и целине

3.1. Саобраћајно решење

3.2. Саобраћајно решење

3.3. Саобраћајно решење

4.1. Урбанистичка регулација са гл

4.2. Урбанистичка регулација са гл

4.3. Урбанистичка регулација са гл

5.1. Водоснадбевање

5.2. Атмосферска

5.3. Фекална

6.1. Електрика

6.2. Телекомуникација

7. Термотехника

8. Спровођење

9. Локације културно историјског наслеђа

Координате осовина саобраћајница

Нормални попречни профили

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018