Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Јавни увиди Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
Јавни увиди - Јавни увиди
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••уторак•, 10 •август• 2021 10:29•

Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Миросаљци" на реци Моравици са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

  1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 10. августа до 9.септембра 2021. године, сваког радног дана од 11 до 15 часова, у згради Услужног центра општине Ариље, у улици Светог Ахилија 53. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планираних решења одржаће се у Соколском дому, Трг партизана бб, Ариље, 26. августа 2021. године, са почетком у 9 часова а уз поштовање епидемиолошких мера које буду на снази.
  2. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планираних решења одржаће се и у просторијама МЗ Ступчевићи у Ступчевићима, 26. августа 2021. године, са почетком у 14 часова а уз поштовање епидемиолошких мера које буду на снази.
  3. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове одржаће се у Соколском дому, Трг партизана бб, Ариље, 16. септембра 2021. године са почетком у 11.30 часова а уз поштовање епидемиолошких мера које буду на снази.
  4. Информације о предложеним решењима даваће представник Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, сваког дана од 10.августа до 09.септембра у времену од 11 до 15 часова у згради Услужног центра општине Ариље, у улици Светог Ахилија 53.
  5. Заинтересована лица, органи и организације  могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења у писаном облику, да доставе  на писарници Општинске управе општине Ариље или путем поште а закључно са 09. септембром 2021. године.
  6. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту www.arilje.org.rs.
Начелник општинске управе
Петровић Горица
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018