Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Вртић за све
Реализовани

Д

ечји вртић Ариље је основан 1976.г. и остварује циљеве и задатке предшколског васпитања и образовања на територији општине Ариље. Тренутно у објекту вртића борави укупно 324 деце узраста до 5.5 година и 148 деце предшколског узраста. Дечји вртић годинама има проблем недостатка простора за смештај деце. Тренутно се на листи чекања за упис у Вртић налази 224 деце. Вртић је слабо опремљен дидактичким средставима и играчакама, док постоји и значајан простор за унапређење рада васпитача.

У општини Ариље постоји и један број деце са сметњама у развоју, од којих њих око 20 користи услуге боравка и дружења у оквиру НВО "Друштво са помоћ лицима са посебним потребама ИМПУЛС".

Овим пројектом општина Ариље намерава да реши проблем недовољног капацитета и адекватног смештаја деце у Дечји вртић и то кроз адаптацију и реконструкцију дома Месне Заједнице Поглед за потребе Дечјег вртића, затим да значајно унапреди квалитет образовно васпитног процеса, првенствено кроз серију семинара за васпитно особље и посете примерима добре праксе, као и да интензивирањем сарадње са НВО "Импулс", укључи децу са посебним потребама у заједничке активности са децом из Дечјег вртића.

Општи циљ коме пројекат тежи је квалитетно образовање и васпиање за све, усклађено са standardима и потребама заједнице.

Специфичан циљ пројекта је: Унапређен квалитета услуga и обухват деце у области предшколског образовања и васпитања уз одговоран и транспарентан рад локалне самоуправе.

  • Период реализације: јун 2009 - август 2010
  • Вредност: 376.608,44 ЦХФ
  • Партнери: Општина Ариље, МСП
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018