Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

II
Почетна
Здравство

Здравствена заштита у општини Ариље се обавља преко Дома Здравља и теренских амбуланти. Дом здравља је орgaнизациона јединица у саставу Здравственог центра у Ужицу. Као самостална здравствена установа је основан 01.03.1953. године, а од 1991.год. нема статус правног лица већ пословну делатност обавља као једна од орgaнизационих јединица у саставу Здравственог центра Ужице.

Делатност Дома здравља Ариље је првенствено здравствена заштита на примарном нивоу која обухвата:

  1. заштиту и унапређење здравља
  2. спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију
  3. превентивну здравствену заштиту
  4. здравствено васпитање.

У оквиру Дома здравља заступљене су следеже службе: општа медицина (здравствена заштита одраслог становништва), хитна медицинска помоћ, кућно лечење и неga, здравствена заштита деце и школске деце, здравствена заштита жена, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита радника, ПП и ХЕ здравствена заштита, радиолошка и ултразвучна дијагностика, лабораторијска дијагностика, физикална медицина и рехабилитација, пнеумофтизиолошка здравствена заштита.

У оквиру специјалистичко-консултативне делатности ДЗ Ариље пружа здравствену заштиту преко следећих служби интерне медицине и психијатрије.

Здравствена заштита у области опште медицине на сеоском подручју обавља се у две здравствене станице ( Крушчица и Бреково) и 4 здравствене амбуланте ( Северово, Висока, Добраче и Бјелуша).

Укупан број запослених у Дома здравља Ариље је 150 (на дан 31.07.2008.) од тоga је 29 лекара и 89 медицинских сестара и техничара са вишом и средњом стручном спремом.

пхоне_ицон Контакт

Адреса:
Војводе Мишића 26

Телефони:
Централа 031/ 3891 – 121
Директор: 031/ 3891 – 490
Служба Хитне помоћи - 94
Пацијентов адвокат 031 / 3891 - 762
Тел/фаx 031/ 3891- 762

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018