Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Изложен део Јединстевног бирачког списка
четвртак, 17 фебруар 2022 00:00

Изложен је део Јединстевног бирачког списка за територију општину Ариље у седишту Општинске управе општине Ариље. Више детаља можете погледати овде.

 
Изложен део Јединственог бирачког списка
четвртак, 03 март 2022 14:58

Изложен је део Јединственог бирачког списка за територију општине Ариље у седишту Општинске управе Ариље, а поводом расписаних избора за народне посланике у Народној Скупштини Републике Србије и за председника Републике. Више детаља можете погледати овде.

 
Караван "Буди храбра", бесплатни прегледи 11.03.2022. године
среда, 02 март 2022 09:59

Удружење "Жена уз жену" у месецу марту организује бесплатне прегледе женама у мањим Општинама, како би подстакли жене на редовне прегледе. У општини Ариље, бесплатни прегледи ће се вршити 11.03.2022. године (петак) од 12:00 часова до 18:00 часова, за жене од 20 до 45 година, јер је савет да старије жене раде мамографију. За прегледе је важно доћи пола сата пре почетка и пријавити се (најкасније у 11:30 часова), а број прегледа је ограничен. Место где ће караван "Буди храбра" бити постављен је паркинг простор између Основне школе "Стеван Чоловић" и Дома здравља.

 
Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења
среда, 02 март 2022 08:45

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава у претходној календарској години, можете погледати овде.

 
Јавна презентација урбанистичког пројекта
понедељак, 28 фебруар 2022 07:53

 

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Општинске управе Ариље на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20 и 52/21) оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 101 И 102 КО СЕВЕРОВО, ОПШТИНА АРИЉЕ

 

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу у периоду од 04.03.2022.године до 10.03.2022. године (закључно са овим датумом), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

  2. Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је Немања Јоковић, Северово,

Ариље а пројектант: Центар за урбанистичко и просторно планирање и заштиту животне средине „Еко урбо план“ д.о.о. Ужице.

  1. Сва заинтересована правна и физичка лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења доставе Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Ариље, закључно са даном завршетка јавне презентације.

  2. Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена радним данима у надлежном Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове (канцеларија број 11, контакт телефон: 031/ 31 50 121).

  3. У току јавне презентације, Урбанистички пројекат Фотонапонске електране на земљи на кат.парцелама бр. 101 и 102 КО Северово, Општина Ариље, биће изложен и на сајту Општине Ариље www.arilje.org.rs.

 

 

Опширније...
 
Расписани парламентарни избори за 2022. годину
петак, 18 фебруар 2022 13:41

Општинска изборна комисија на седници одржаној 18.02.2022. године са почетком у 14:00 часова, констатовала је да су расписани парламентарни избори за 2022. годину.

 
Обавештење о поднетом захтеву, носилац пројекта "Богутово" д.о.о.
среда, 09 фебруар 2022 13:50

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта- „Богутово" д.о.о. Ариље поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат доградње хладњаче на кат.парцели бр.1169/6 КО Ариље, у Ариљу. Предмет је у Општинској управи заведен под бројем ИВ 03 бр. 501-4/22.

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 07-14 часова у просторијама Општинске управе општине Ариље, Светог Ахилија бр.53., Ариље, канцеларија број 11.

Мишљење се доставља у писаној форми у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења а закључно са 21.02.2022.године.

Обавештење можете погледати и овде.

Опширније...
 
Одређене почетне цене закупа пољопривредног земљишта
среда, 02 фебруар 2022 11:00

Одређене почетне цене закупа пољопривредног земљишта. Више детаља можете погледати овде.

 
Знаменитости Ариља
понедељак, 21 фебруар 2022 00:03

О знаменитостима Ариља, из угла аутора текста Тање Пролић, можете погледати на овом линку.

 
Обавештење о овери
понедељак, 14 фебруар 2022 14:53

Обавештење о овери потписа, можете погледати овде.

 
Утврђена категоризација спортских организација, чланица Спортског савеза општине Ариље и износ средстава
понедељак, 07 фебруар 2022 13:10

Утврђену категоризацију спортских организација, чланица Спортског савеза општине Ариље и износ средстава који припада свакој спортској организацији, можете погледати овде.

 
Изашла коначна листа за ученичке и студентске стипендије
среда, 05 јануар 2022 10:51

Коначну листу за доделу ученичких стипендија ученицима Средњих школа чије је пребивалиште на територији општине Ариље за школску 2021/22. годину, по расписаном Конкурсу у листу "Вести" од 15.10.2021. године, можете погледати овде.

Коначну листу за доделу студентских стипендија студентима чије је пребивалиште на територији општине Ариље за студентску 2021/22. годину, по расписаном Конкурсу у листу "Вести" од 15.10.2021. године, можете погледати овде.

 
<< Почетак < Претходна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следећа > Крај >>

Страна 11 од 50
Општина Ариље.  © 2005 - 2018