Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на јавном Конкурсу за доделу средстава из буџета општине Ариље
петак, 27 август 2021 13:45

Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на јавном Конкурсу за доделу средстава из буџета општине Ариље за програме од јавног интереса које реализују удружења у области руралног развоја у циљу унапређења пољопривредне производње у 2021. години, можете погледати овде.

 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу дечјег вртића
четвртак, 19 август 2021 20:36

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Општинске управе Ариље на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу дечијег вртића на катастарским парцелама број 111/1 и 112/1 КО Ариље

Опширније...
 
План укључења воде
четвртак, 12 август 2021 11:48

План укључења воде, можете погледати овде.

 
Општинско веће општине Ариље објављује Јавни конкурс за попуњавање положаја - постављење начелника Општинске управе општине Ариље на период од 5 година
четвртак, 12 август 2021 07:15

Општинско веће општине Ариље објављује Јавни конкурс за попуњавање положаја - постављење начелника Општинске управе општине Ариље на период од 5 година. Можете погледати овде:

- Јавни конкурс

- и преузети овде изјаву коју треба попунити.

 
План укључења воде за период од 12.08. до 15.08.2021. године
среда, 11 август 2021 14:41

План укључења воде за период од 12.08. до 15.08.2021. године, можете погледати овде.

 
Јавни увид - хидроелектрана "Градина"
понедељак, 09 август 2021 09:41

Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Градина" на реци Моравици са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Опширније...
 
Водоснабдевање 07.08.2021.
петак, 06 август 2021 22:21

Ово је план водоснабдевања за суботу 07.08.2021. преподне, а ово поподне.

 
Водоснабдевање 06.08.2021.
четвртак, 05 август 2021 21:58

Дана 06.08.2021. године водоснабдевање наставиће се редовним током у следећим месним заједницама и то:

Од 07 до 09 часова: Церова, Груда, Вирово, Богојевићи, Ступчевићи, Драгојевац, Миросаљци и Трешњевица (поље), Поглед (поље) и Вигоште (висинске зоне).

Од 10 до 12 часова: Вране и Грдовићи (висинске зоне)

 

 
Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
уторак, 10 август 2021 10:29

Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за малу хидроелектрану "Миросаљци" на реци Моравици са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Опширније...
 
Решење о расподели средстава у области јавног информисања у 2021. години
понедељак, 09 август 2021 09:03

Решење о расподели средстава за суфинансирање Пројеката из буџета општине Ариље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години, можете погледати овде.

 
План поподневног укључења воде за петак 06.08.2021. године
петак, 06 август 2021 12:37

План поподневног укључења воде за 06.08.2021. године, можете погледати овде.

 
План поподневног укључења воде за 05.08.2021. године
четвртак, 05 август 2021 12:58

План поподневног укључења воде за 05.08.2021. године, можете погледати овде.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 9 од 44
Општина Ариље.  © 2005 - 2018