Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

II
Почетна
Поплава јун 2020. - помоћ
Актуелности - Кредити и субвенције

Решења за доделу државне помоћи ради обнове- отклањања последица штете на стамбеним објектима настале елементарном непоходом-поплавом у јуну месецу 2020.године:

 • Кат. парцела 1155/19
 • Кат. парцела 1156/2
 • Кат. парцела 1157
 • Кат. парцела 1157-
 • Кат. парцела 1158
 • Кат. парцела 1161/3
 • Кат. парцела 1161/6
 • Кат. парцела 1169/7
 • Кат. парцела 1183
 • Кат. парела 1184/1
 • Кат. парцела 1186
 • Кат. парцела 1193
 • Кат. парцела 1197
 • Кат. парцела 1204/3
 • Кат. парцела 1253/1
 • Кат. парцела 1260/6
 • Кат. парцела 1290
 • Кат. парцела 1307/9
 • Кат. парцела 1308/1
 • Кат. парцела 572/3 измена Решења
 • Кат. парцела 592/2
 • Кат. парцела 592/4
 • Кат. парцела 593/1
 • Кат. парцела 593/2
 • Кат. парцела 759/2
 • Кат. парцела 951/2
 • Кат. парцела 964/11
 • Кат. парцела 964/14
 • Кат. парцела 971
 • Кат. парцела 973/3
 • Кат. парцела 975/1
 • Кат. парцела 1147/10
 • Кат. парцела 1160/1
 • Кат. парцела 1147/5
 • Кат. парцела 1147/9
 • Кат. парцела 979/7
 • Кат. парцела 979/7-
 • Кат. парцела 1309/1
 • Кат. парцела 17/9
 • Кат. парцела 1155/7
 • Кат. парцела 17/8
 • Кат. парцела 1307/7
 • Кат. парцела 1199/1
 • Кат. парцела 1142/12
 • Кат. парцела 1145/4
 • Кат. парцела 1155/22
 • Кат. парцела 1155/23
 • Кат. парцела 1155/3
 • Кат. парцела 1156/1
 • Кат. парцела 1182/3
 • Кат. парцела 1200/5
 • Кат. парцела 1250/8
 • Кат. парцела 1286/4
 • Кат. парцела 1307/6
 • Кат. парцела 569/5
 • Кат. парцела 979/6
 • Кат. парцела 1182/3-
 • Кат. парцела 592/4-
 • Кат. парцела 1169/2
 • Кат. парцела 1266/2
 • Кат. парцела 1297
 • Кат. парцела 989
 • Кат. парцела 594/1
 • Кат. парцела 1146/10
 • Кат. парцела 1307/3
 • Кат. парцела 234/1
 • Кат. парцела 1180/2
 • Кат. парцела 1198/1
 • Кат. парцела 792/2
 • Кат. парцела 1143
 • Кат. парцела 1169/8
 • Кат. парцела 1169/9
 • Кат. парцела 1302/2
 • Кат. парцела 1155/4
 • Кат. парцела 1200/1
 • Кат. парцела 1140/2
 • Кат. парцела 1155/4
 • Кат. парцела 1200/1
 • Кат. парцела 1266/6
 • Кат. парцела 988
 • Кат. парцела 1145/3
 • Кат. парцела 1188/3
 • Кат. парцела 1291/3
 • Кат. парцела 592/4
 • Кат. парцела 1169/2-
 • Кат. парцела 1264/1
 • Кат. парцела 1147/6
 • Кат. парцела 990
 • Кат. парцела 576/7
 • Кат. парцела 985/2
 • Кат. парцела 1290/8
 • Кат. парцела 1290-8
 • Кат. парцела 1315/10
 • Кат. парцела 1147
 • Кат. парцела 1147-
 • Кат. парцела 1149/2
 • Кат. парцела 1202/1
 • Кат. парцела 1292/3
 • Кат. парцела 620/2
 • Кат. парцела 1145/3
 • Кат. парцела 1149/11
 • Кат. парцела 1159/1
 • Кат. парцела 1313/17
 • Кат. парцела 577/2
 • Кат. парцела 592/3
 • Кат. парцела 1188/4
 • Кат. парцела 793/5
 • Кат. парцела 965
 • Кат. парцела 1195/2
 • Кат. парцела 472/4
 • Кат. парцела 498/1
 • Кат. парцела 576/5
 • Кат. парцела 785/4
 • Кат. парцела 801/4
 • Кат. парцела 964/11
 • Кат. парцела 1240/1
 • Кат. парцела 1257/1
 • Кат. парцела 1262
 • Кат. парцела 1310/1
 • Кат. парцела 1855/1
 • Кат. парцела 1897/2
 • Кат. парцела 1879/3
 • Кат. парцела 233
 • Кат. парцела 1136/1
 • Кат. парцела 1301/11
 • Кат. парцела 324/5
 • Кат. парцела 335/2
 • Кат. парцела 361/1
 • Кат. парцела 385/1
 • Кат. парцела 490/2
 • Кат. парцела 497/4
 • Кат. парцела 572/4
 • кат. парцела 576/8
 • Кат. парцела 691
 • Кат. парцела 707
 • Кат. парцела 784/6
 • Кат. парцела 785/2
 • Кат. парцела 807/11
 • Кат. парцела 1146/10
 • Кат. парцела 1311/13
 • Кат. парцела 798/1
 • Кат. парцела 799/1
 • Кат. парцела 799/1-
 • Кат. парцела 807/9
 • Кат. парцела 1243/1
 • Кат. парцела 335/4
 • Кат. парцела 485/2
 • Кат. парцела 1053
 • Кат. парцела 1128
 • Кат. парцела 1139/4
 • Кат. парцела 334/3
 • Кат. парцела 708/2
 • Кат. парцела 778/1
 • Кат. парцела 781
 • Кат. парцела 792/15
 • Кат. парцела 793/3
 • Кат. парцела 800/1
 • Кат. парцела 17/2
 • Кат. парцела 792/6
 • Кат. парцела 325/1
 • Кат. парцела 419/3
 • Кат. парцела 772/1
 • Кат. парцела 1193
 • Кат. парцела 1259/2
 • Кат. парцела 1147/4
 • Кат. парцела 444/4
 • Кат. парцела 780/2
 • Кат. парцела 939/7
 • Кат. парцела 943/6
 • Кат. парцела 943/6-
 • Кат. парцела 945/1
 • Кат. парцела 1132
 • Кат. парцела 1137/2
 • Кат. парцела 1311/4
 • Кат. парцела 1311/4-
 • Кат. парцела 445/5
 • Кат. парцела 446/2
 • Кат. парцела 823/3
 • Кат. парцела 1261-
 • Кат. парцела 1261
 • Кат. парцела 1615
 • Кат. парцела 211/1
 • Кат. парцела 488/2
 • Кат. парцела 447/7
 • Кат. парцела 385/7
 • Кат. парцела 415/5
 • Кат. парцела 487/2
 • Кат. парцела 488/5
 • Кат. парцела 499/1
 • Кат. парцела 782/3
 • Кат. парцела 941/2
 • Кат. парцела 1325/4
 • Кат. парцела 1366/1
 • Кат. парцела 576/6
 • Кат. парцела 1292/3
 • Кат. парцела 948/1
 • Кат. парцела 1089
 • Кат. парцела 234/4
 • Кат. парцела 696/3
 • Кат. парцела 987/2
 • Кат. парцела 1182/8
 • Кат. парцела 1855/1
 • Кат. парцела 976
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018