Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Ариље
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Ариље
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••петак•, 28 •новембар• 2014 13:14•

Општина АриљеНа основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/2001, 45/2002,80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013 и 68/2014), и члана 60. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/2008 и 6/2010) Општинско Веће општине Ариље, на седници одржаној дана 27. 11.2014. године доноси

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Ариље

 

Члан 2.

 

На територији општине Ариље одређено је четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Ариље, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона, с тим да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију.

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Ариље износе:

 

Група непокретности

Назив зоне

 

ПРВА

зона (у дин/м2)

ДРУГА

зона ( у дин/м2)

ТРЕЋА

зона ( у дин/м2)

ЧЕТВРТА зона ( у дин/м2)

1. Грађевинско земљиште

1.562,00

1.250,00

937,00

625,00

2. Пољопривредно земљиште

129,00

103,00

78,00

52,00

3. Шумско земљиште

129,00

103,00

78,00

52,00

4. Станови

 

46.244,00

46.244,00

27.750,00

18.500,00

5. Куће за становање

45.000,00

36.000,00

27.000,00

18.000,00

6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности

80.000,00

64.000,00

48.000,00

32.000,00

7. Гаража и gaражна места

15.000,00

12.000,00

9.000,00

6.000,00

 

 

Члан 3.

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ и на интернет страници - сајту општине Ариље www.arilje.org.rs.

 

Члан 4.

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“, а примењује се од 01. јануара 2015. године.

 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

01 Број 436- 4/2014

Дана: 27.11.2014. год.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОППШТИНСКОГ ВЕЋА

Зоран Тодоровић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018