Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Поднет захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја за пројекат МХЕ "Лазине" на реци Мали Рзав
Поднет захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја за пројекат МХЕ "Лазине" на реци Мали Рзав
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••петак•, 05 •децембар• 2014 11:52•

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
01 број 501-47/2013.
Одељење за урбанизам,изградњу и инспекцијске послове
05.12.2014.год.

 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 14.ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(Сл.гласник РС број 135/04. и 36/09.) ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АРИЉЕ

ПОДНЕТ ЗАХТЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА   ПРОЈЕКАТ МХЕ „Лазине” на реци Мали Рзав, на КП бр.1394/3 КО Вигоште-Поглед, предвиђене инсталисане снаге 1089  кW, инвеститора ЕНЕРГY СОЛУТИОНС д.о.о., Булевар др.Зорана Ђинђића број 67/08, 11070 НОВИ БЕОГРАД.

Увид у захтев и документацију заинтересовани могу извршити у служби за заштиту животне средине у Општинској управи општинеАриље, у канцеларији бр 3, од 10-14 часова, сваког радног дана, почев од 05.12.-14.12.2014.год. Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу у року од 15 дана од дана пријема обавештења доставити своје мишљење, писменим путем, на адресу:

 

Општинска управа, инспекција за заштиту животне средине, Светог Ахилија бр.53, Ариље.

1 x огласна табла Општинске управе                                 
1 x МЗ   Поглед     
1 x МЗ   Радобуђа 
1 x Марковић Биљана, Поглед, Ариље 
1 x Ђурић Зоран , Грамшијева бр.2, 11 070 Нови Београд
1 x Ђурић Мирољуб, село Вране, 31230 Ариље 
1 x  Ђурић Ненад , село Вране, 31230 Ариље 
1 x Ђурић Сретен , Југ Богданова 67/6, 3100Ужице                         
1 x рубрика “Огласи”ИДН”Вести” Ужице
1 x званична сајт презентација ОУ Ариље
1 x архива ОУ

Инспекција за ЗЖС:
Бјекић Радосава

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018