Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Обавештење - Процена утицаја на животну средину - "Лаки" Ступчевићи
Обавештење - Процена утицаја на животну средину - "Лаки" Ступчевићи
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 09 •април• 2015 09:37•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

ОБЈАВЉУЈЕ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је „Лаки“ д.о.о. из Ступчевића, поднео захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње једноспратне Лагер коморе, једноспратног објекта за паковање воћа и двоспратног објекта за пресвлачење и одмор радника кат.парцели бр. 132/2 КО Ступчевићи (01 број 501-6/15).
Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднет захтев и доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Овај орgaн ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о том да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средни и о томе благовремено обавестити јавност.

 

В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић Василић
______________________

Ариље, 09.04.2015.год

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018