Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ариље
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ариље
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 30 •новембар• 2015 15:26•

Општина АриљеНа основу члана 6., став 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 60. Статута општине Ариље (''Сл. гласник општине Ариље'', бр. 6/2008, 8/2010), Општинско Веће општине Ариље, на седници одржаној дана  30.11.2015. године , донело је:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ариље.

Члан 2.

На територији општине Ариље одређено је четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Ариље, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и  ЧЕТВРТА зона, с тим да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ариље износе:

 

Група непокретности

Назив зоне

Прва зона

( у дин./м2)

Друga зона

( у дин./м2)

Трећа зона

( у дин./м2)

Четврта зона

( у дин./м2)

1.Грађевинско земљиште

 

778,75

 

700,00

 

117,00

 

56,00

 

2.Пољопривредно земљиште

 

129,00

 

103,00

 

78,00

 

52,00

3.Шумско земљиште

 

129,00

 

103,00

 

78,00

 

52,00

4.Станови

 

50.868,00

 

46.000,00

 

30.525,00

 

20.350,00

5.Куће за становање

 

45.000,00

 

36.000,00

 

27.000,00

 

18.000,00

6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности

85.000,00

75.000,00

55.000,00

38.000,00

7.Гараже и gaражна места

15.000,00

12.000,00

9.000,00

6.000,00

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ и на интернет страници - сајту општине Ариље www.arilje.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“, а примењује се од 01. јануара 2016. године.

 

01 Број: 436-9/2015 од 30.11.2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Николић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018