Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења Одлука о утврђивању цене воде из Система „Рзав“за 2013
Одлука о утврђивању цене воде из Система „Рзав“за 2013
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••субота•, 12 •јануар• 2013 11:02•

Општина АирљеР е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АРИЉЕ
Председник општине
01 Број:023-47/2013
10. јануар 2013. године
АРИЉЕ

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (*Сл. гласник РС* бр. 88/2011

Општина Ариље дана 10. јануара 2013. године,


О Б Ј А В Љ У Ј Е

Одлуку о утврђивању цене воде из Система „Рзав“за 2013. годину са Калкулацијом цене коштања м3 воде из Система „Рзав“ и образложењем Калкулације, које је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље на седници одржаној 27. 12. 2012. године. 

Председник Општине Ариље,
Зоран Тодоровић

 

Прилози:

-калкулација цене воде за 2013

-одлука о цени

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018