Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Пољопривредно земљиште у државној својини- Јавни позив за 2019. годину

На основу Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ариље расписује се Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Ариље.

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног замљишта на територији општине Ариље за 2020.године.

Јавни позив за доказивање пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље за 2020. годину.

Захтев за признавање права пречег закупа пољопвиредног земљишта у државној својини.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини натериторији општине Ариље за 2020. годину.

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини , по основу сточарства, на територији општине Ариље за 2020. годину.

Изјава за остваривање ППЗ- сточарство.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коршћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Ариље.

Закључак комисије за пољопривреду

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018