Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Инспекција заштите животне средине - контролне листе
Општина Ариље - Документа

Контролне листе инспекције за заштиту животне средину

И Контрола управљања неопасним и инертним отпадом

1. КЛ ОТП 00 - Контролна листа произвођача отпада у чијем раду настаје неопасан и и инертан отпад
2. КЛ ОТП 01 - Контролна листа за документацију
3. КЛ ОТП 02 - Контролна листа за транспорт отпада (Део листе КЛ ОТП 01)
4. КЛ ОТП 03 - Контролна листа за сакупљање отпада(Део листе КЛ ОТП 01)
5. КЛ ОТП 04 - Контролна листа за одлаgaње отпада   (Део листе КЛ ОТП 01)
6. КЛ ОТП 05 - Контролна листа за складиштење отпада (нова листа)
7. КЛ ОТП 06 - Контролна листа за третман отпада


ИИ Заштита животне средине у индустријским објектима

1. КЛ БУК 01 - Заштита од буке у животној средини
2. КЛ ИНТ 01 - Интегрисана дозвола
3. КЛ ПОД 01 - Достава података на основу Закона о заштити животне средине
4. КЛ СПУ 01 - Студија процене утицаја
5. КЛ ВАЗ 01 - Заштита ваздуха


ИИИ Заштита од нејонизујућег зрачења

1. КЛ НЕЈ 01 - Коришћење извора нејонизујућег зрачења нискофреквентно подручје
2. КЛ НЕЈ 02  - Коришћење извора нејонизујућег зрачења високофреквентно подручје
3. КЛ НЕЈ 03 - Овлашћење,испитивање
4. КЛ НЕЈ 04 - Овлашћење, систематско испитивање


 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018