Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Јавне набавке 2021. године - на које се закон не примењује
Општина Ариље - Документа

ЈНМВ: Јавне набавке на које се закон не примењује

 • Набавка путних браника 3

-Обавештење о обустави поступка

 • Услуге администратора информатике

-Обавештење о обустави поступка

 • Набавка роковника, календара и оловака

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Санитарни материјал 2

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Чистачи за снег

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Радови на уређењу потока у МЗ Вигоште и МЗ Миросаљци

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Чишћење дивљих депонија

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Технички пријем топлане на биомасу

-Обавештење о обустави поступка

 • Набавка заштитних стубића

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Рачунарска опрема 2

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Раскресивање путева 2

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка опреме за добровољно ватрогасно друштво

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Радови на одвођењу атмосферских вода 3

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Штампање материјала за сеоске игре

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Лични пратилац деце 4

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка и уградња путних браника

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Радови на одвођењу атмосферских вода 3

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Штампање материјала за сеоске игре у МЗ Висока

-Обавешење о закљученом Уговору

 • Помоћ у кући за одрасла и инвалидна лица

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Лични пратилац деце 3

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Изградња потпорног зида

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка кабла за струју за зграду за избеглице

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Хоринзонтално обележавање путева и улица

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Осигурања за потребе Општинске управе Ариље за 2021. годину

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка за председника СО - Поклони и репрезентација

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Партерно уређење зграде за избеглице

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуге дезинфекције, дератизације и дезинфекције

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Радови на изградњи каналиционе мреже

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуге кетеринга

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Раскресивање путева

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуга екстерне ревизије завршног рачуна Буџета општине Ариље за 2020. годину

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка садног материјала - цвеће и жбунасто растиње

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Економско оснаживање интерно расељених лица

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка садница - Пројекат пошумљавања

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка саобраћајних знакова

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Радови на изградњи и рова за постављање електроенергетских инсталација за потребе котларнице на биомасу

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Лични пратилац 2- нова набавка

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Тестирање загађења ваздуха

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Одржавање вертикалне сигнализације

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Кафа, чај, сок, газирана вода и шећер

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Радови и набавка грађевинског материјала за санацију штета у случају елементарних непогода у општини Ариље

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Одржавање јавне расвете и семафора

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Поправка возила Општинске управе

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка горива за геронтодомаћице

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуге информисања-телевизијске услуге

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Осигурање од опште одговорности

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Лични пратилац

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Дневни боравак деце

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Радови на реконструкцији водоводне мреже

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка средстава хигијене

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуге одржавања зграде

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка канцеларијског материјала

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Поправка рачунара

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка аутоседишта

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка рачунарске опреме

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Прање аутомобила

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка маски и средстава за дезинфекцију

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуге социјалне заштите- помоћ у кући за одрасла и инвалидна лица и старија лица

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Кетеринг за Председника Општине

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Кетеринг за председника СО

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуге информисања - Радио

-Обавештење о закљученом Уговору

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018