Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

II
Почетна
Јавне набавке 2022. године - на које се закон не примењује
Општина Ариље - Документа

ЈНМВ: Набавка канцеларијског материјала

ЈНМВ: Израда плана препарцелације

ЈНМВ: Набавка и уградња заштитне ограде за пешаке

ЈНМВ: Уређење полигона за безбедну вожњу

ЈНМВ: Набавка саобраћајних знакова

ЈНМВ: Набавка чистача за снег

ЈНМВ: Набавка рачунарске опреме 2

ЈНМВ: Набавка горива 2

ЈНМВ: Набавка роковника, календара и оловака

ЈНМВ: Кречење зграде Општинске управе

ЈНМВ: Утовар и транспорт бетонских греда

ЈНМВ: Набавка опреме зе добровољно ватрогасно друштво

ЈНМВ: СОС телефон

ЈНМВ: Хватање паса

ЈНМВ: Јавне набавке на које се закон не примењује

 • Радови на крчењу путева 2

Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка дванаест бицикли

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Осигурање за потребе Општинске управе

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Рачунарска опрема

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Клуб особа са инвалидитетом

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Геодетске услуге

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Одржавање јавне расвете и семафора

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Лични пратилац деце 2

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуге екстерне ревизије

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Хоринзонтално обележавање путева и улица

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Осигурање од опште одговорности из делатности

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Супервизор информационог система

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Кетеринг за Општинску славу

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка садног материјала - цвеће и жбунасто растиње, партија 2

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Радови на крчењу путева

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Канцеларијски материјал

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Радијске услуге

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Телевизијске услуге

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Одржавање вертикалне сигнализације

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Тестирање загађености ваздуха

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуге одржавања зграде Општинске управе и електро - инсталација

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка услуга - идентификације и ажурирање индетификованих промена катастарског и фактићког стања постојећих пројеката саобраћајница, препакивање и прилагођавање пројектне документације важећим прописима

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Аутоседишта за новорођенчад

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка горива

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Супервизор информационог система

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Осигурање запослених

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Услуга личног пратиоца деце

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Помоћ у кући за одрасла инвалидна лица и старија лица

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Поправка рачунара и рачунарске опреме

- Обавештење о закљученом Уговору

 • Набавка кафе, чаја, шећера, сокова и воде

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Алкометар и несесер за увиђаје

-Обавештење о закљученом Уговору

 • Технички пријем топлане на биомасу 2

-Обавештење о закљученом Уговору

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018