Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Партнери Народна библиотека "Добрило Ненадић"
Народна библиотека "Добрило Ненадић"
Партнери - Партнери

Народна библиотека "Добрило Ненадић" је једина установа културе у општини Ариље.

Установа обавља делатност под пуним називом: Народна библиотека „Добрило Ненадић“.

Седиште установе је у Ариљу, улица Светог Ахилија број 23.

Народна библиотека „Добрило Ненадић“ је јавна служба - установа чија је основна делатност Библиотечко-информациона и која обавља делатност културе, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана и задовољење њихових потреба, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области библиотечко – информационе делатности и културе.

Делатности које установа врши:

претежна делатност:

 • 9101 - делатност библиотека и архива

остале делатности:

 • 9102 - делатност музеја, галерија и збирки
 • 9103 - заштита непокретних културних добара, културно – историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика
 • 9001 - Извођачка уметност
 • 9003 - Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност
 • 9004 - Рад уметничких установа
 • 5914 - Уметност приказивања кинематографских дела
 • 5811 - Издавање књига
 • 5819 - Остала издавачка делатност

 

 1. Одлука о оснивању установе Библиотека Ариље Установа за библиотечко информациону делатност и културни туризам
 2. Одлука о промени одлуке о оснивању установе Библиотека Ариље Установа за библиотечко информациону делатност и културни туризам
 3. Статут народне библиотеке Добрило Ненадић
 4. Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Добрило Ненадић
 5. Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке Добрило Ненадић за 2021. годину
 6. Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке Добрило Ненадић за 2022. годину
 7. Правилник о раду установе Народна библиотека Добрило Ненадић 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018