Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Почетна
Обавештења

Погледајте обавештења од орgaна и институција локалне самоуправе.Обавештење - Процена утицаја на животну средину - "Лаки" Ступчевићи
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 09 •април• 2015 09:37•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

ОБЈАВЉУЈЕ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је „Лаки“ д.о.о. из Ступчевића, поднео захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње једноспратне Лагер коморе, једноспратног објекта за паковање воћа и двоспратног објекта за пресвлачење и одмор радника кат.парцели бр. 132/2 КО Ступчевићи (01 број 501-6/15).
Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднет захтев и доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Овај орgaн ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о том да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средни и о томе благовремено обавестити јавност.

 

В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић Василић
______________________

Ариље, 09.04.2015.год

 
Обавештење о потреби израде и обиму и садржају Студије о процени утицаја пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ д.о.о.
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 03 •март• 2015 14:25•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 14, став 4, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је Општинска управа општине Ариље дана 02.03.2015. донела Решење о потреби израде и обиму и садржају Студије о процени утицаја пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ д.о.о. на кат.парцели бр. 665/19 КО Ариље“


Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у донето Решење о обиму и садржају Студије, у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност, орgaни и орgaнизације могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења Министарству пољопривреде и заштите животне средине у Београду а преко овог орgaна.


В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић ВасилићАриље, 03.03.2015.год

 
Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 12 •фебруар• 2015 08:02•

Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање

 

Београд, 11. фебруар 2015. - Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају у локалном повереништву у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2015. године. Овај позив се односи на већ евидентиране избеглице, као и на оне који до сада нису евидентирани.


Избегличке породице треба да понесу документацију коју поседују како би се могло утврдити да ли испуњавају услов за добијање тражене помоћи (односи се на породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна адпатацији/доградња).
У августу 2012. године, као припрема за Регионали стамбени програм, почело је евидентирање стамбених потреба избеглица у свим јединицама локалне самоуправе у Србији. Како евидентирање и ажурирање података о евидентираним породицама које су у стању потребе треба да буде континуирано, неопходно је наставити са наведеним активностима.
У септембру 2013. године у Србији је почела реализација Региналног стамбеног програма. До сада су изабрани корисници за доделу пакета грађевинског материјала и монтажних кућа у оквиру првог потпројекта, док је у оквиру потпројеката 2 и 4 у току избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине и корисника за доделу монтажних кућа.
Регионални програм стамбеног збрињавања (РСП) је заједнички вишегодишњи програм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе и Републике Хрватске, који има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за око 27.000 најугроженијих избегличких породица, односно за око 74.000 људи у региону. Од тог броја 16.780 породица је у Србији, тачније око 45.000 људи. РСП Србије биће спроведен у наредних пет година кроз више потпројеката.
Регионални стамбени програм Републике Србије вредан је 330 милиона евра. Регионални стамбени програм све четири земље вредан је 584 милиона евра и финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурga, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.

 

 
Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••среда•, 11 •фебруар• 2015 10:53•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ   

ОБЈАВЉУЈЕ


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


 

На основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је „Млекара Моравица“ д.о.о. из Ариља поднела захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ д.о.о. на кат.парцели бр. 665/19 КО Ариље (01 број 501-4/15).
Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднет захтеви доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилијабр.53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Овај орgaн ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о том да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средни и о томе благовремено обавестити јавност.В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић Василић
______________________

 

Ариље, 10.02.2015.год
Доставити:
огласнатаблаОпштинскеуправе
огласнатабла МЗ Ариље
Радио Ариље
Телевизија „Клик“
http://www.arilje.org.rs/
Еколошки инспектор ОУ Ариље
архива ОУ.

 
Стамбено збрињавање избеглица, повратника и носиоца станарских права у Републици Хрватској
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 26 •јануар• 2015 14:49•

Заинтересоване избеглице, повратници и бивши носиоци станарских права могу да поднесу захтев за стамбено збрињавање у Републици Хрватској од 1.1. 2015. године до 15. 2. 2015. године. Захтеви се предају канцеларијама државне управе у жупанијама и управном телу Града Загреба.

Цео текст саопштења прочитајте овде

 
Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја Пројекта хидроелектране „Лазине“
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 22 •јануар• 2015 10:21•

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 14, став 4, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је Општинска управа општине Ариље дана 20.01.2015. донела Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја Пројекта мале хидроелектране „Лазине“ на реци Мали Рзав, на животну средину, (01 број 501-47/13) носиоца пројекта “Енергy солутионс”, д.о.о., Булевар др. Зорана Ђинђића бр.67/08, 11070 Нови Београд.

•Опширније...•
 
Додатни јавни позив за економско оснаживање избеглих и ИРЛ
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 29 •децембар• 2014 10:27•

Општински пројекат Живети заједноОпштина Ариље, у оквиру пројекта „Живети заједно“, који финансира Европска унија, је расписала додатни јавни позив за пружање подршке породицама избеглих и интерно расељених лица за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној делатности.

•Опширније...•
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 23 •децембар• 2014 13:55•

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број 404-52/14
22.12. 2014. године
А р и љ е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60.Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број: 404-52/14 од 22.12.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности, број: 404-53/14 од 22.12.2014. године, припремљење:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину

•Опширније...•
 
Одлука о ценама услуga јавних паркиралишта
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 18 •децембар• 2014 14:46•

На основу члана 35. Статута ЈКП „Зелен“ Ариље, Надзорни одбор ЈКП „Зелен“ Ариље на седници одржаној 09.12.2014. године, донео је

ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

•Опширније...•
 
Поднет захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја за пројекат МХЕ "Лазине" на реци Мали Рзав
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 05 •децембар• 2014 11:52•

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
01 број 501-47/2013.
Одељење за урбанизам,изградњу и инспекцијске послове
05.12.2014.год.

 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 14.ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(Сл.гласник РС број 135/04. и 36/09.) ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АРИЉЕ

ПОДНЕТ ЗАХТЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА   ПРОЈЕКАТ МХЕ „Лазине” на реци Мали Рзав, на КП бр.1394/3 КО Вигоште-Поглед, предвиђене инсталисане снаге 1089  кW, инвеститора ЕНЕРГY СОЛУТИОНС д.о.о., Булевар др.Зорана Ђинђића број 67/08, 11070 НОВИ БЕОГРАД.

•Опширније...•
 
<< •Почетак• < •Претходна• 1 2 3 4 5 •Следећа• > •Крај• >>
•Страна 2 од 5•
Општина Ариље.  © 2005 - 2018