Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења
Обавештења

Погледајте обавештења од орgaна и институција локалне самоуправе.Јавни позив
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 09 •јун• 2015 10:42•

Комесаријат за избеглицеОпштина Ариље је, уз подршку Комесарија за избеглице и миграције Републике Србије, расписала јавни позив за избор корисника подршке за стварање и побољшање услова становања породичних домаћинстава интерно расељених лица кроз набавку пакета грађевинског материјала.

Помоћ се огледа у обезбеђењу пакета грађевинског материјала за три породице у вредности до 550.000,00 дин по породичном домаћинству.

•Опширније...•
 
Јавни позив
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 08 •мај• 2015 14:42•

Комесаријат за избеглицеОпштина Ариље је, уз подршку Комесарија за избеглице и миграције Републике Србије, расписала јавни позив за избор корисника подршке за стварање и побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица кроз набавку пакета грађевинског материјала.

Помоћ се огледа у обезбеђењу пакета грађевинског материјала за шест породица у вредности до 550.000,00 дин по породичном домаћинству.

•Опширније...•
 
Обавештење о закљученом уговору за Радове на припремању локација за рециклажна острва
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 04 •мај• 2015 10:32•

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број 404-48/15
04.05.2015. године
А Р И Љ ЕНа основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) , Наручилац Општинска управа општине Ариље, Светог Ахилија 53 , Интернет адреса: www.arilje.org.rs, објављујеОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

•Опширније...•
 
Обавештење да није потребна Студија о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта "Лаки" доо Ступчевићи
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 21 •април• 2015 13:49•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 10. став 4. и члан 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласик РС“ 135/04 и 36/09) обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је овај орgaн донео Решење да није потребна Студија о процени утицаја на животну средину за „Пројекат изградње једноспратне Лагер коморе, једноспратног објекта за паковање воћа и двоспратног објекта за пресвлачење и одмор радника на кат.парцели бр.132/2 КО Ступчевићи“ носиоца пројекта „Лаки“ д.о.о. из Ступчевића, Ариље.

•Опширније...•
 
Обавештење - Процена утицаја на животну средину - "Лаки" Ступчевићи
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 09 •април• 2015 09:37•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

ОБЈАВЉУЈЕ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је „Лаки“ д.о.о. из Ступчевића, поднео захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње једноспратне Лагер коморе, једноспратног објекта за паковање воћа и двоспратног објекта за пресвлачење и одмор радника кат.парцели бр. 132/2 КО Ступчевићи (01 број 501-6/15).
Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднет захтев и доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Овај орgaн ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о том да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средни и о томе благовремено обавестити јавност.

 

В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић Василић
______________________

Ариље, 09.04.2015.год

 
Обавештење о потреби израде и обиму и садржају Студије о процени утицаја пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ д.о.о.
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 03 •март• 2015 14:25•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 14, став 4, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је Општинска управа општине Ариље дана 02.03.2015. донела Решење о потреби израде и обиму и садржају Студије о процени утицаја пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ д.о.о. на кат.парцели бр. 665/19 КО Ариље“


Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у донето Решење о обиму и садржају Студије, у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност, орgaни и орgaнизације могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења Министарству пољопривреде и заштите животне средине у Београду а преко овог орgaна.


В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић ВасилићАриље, 03.03.2015.год

 
Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 12 •фебруар• 2015 08:02•

Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање

 

Београд, 11. фебруар 2015. - Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају у локалном повереништву у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2015. године. Овај позив се односи на већ евидентиране избеглице, као и на оне који до сада нису евидентирани.


Избегличке породице треба да понесу документацију коју поседују како би се могло утврдити да ли испуњавају услов за добијање тражене помоћи (односи се на породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна адпатацији/доградња).
У августу 2012. године, као припрема за Регионали стамбени програм, почело је евидентирање стамбених потреба избеглица у свим јединицама локалне самоуправе у Србији. Како евидентирање и ажурирање података о евидентираним породицама које су у стању потребе треба да буде континуирано, неопходно је наставити са наведеним активностима.
У септембру 2013. године у Србији је почела реализација Региналног стамбеног програма. До сада су изабрани корисници за доделу пакета грађевинског материјала и монтажних кућа у оквиру првог потпројекта, док је у оквиру потпројеката 2 и 4 у току избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине и корисника за доделу монтажних кућа.
Регионални програм стамбеног збрињавања (РСП) је заједнички вишегодишњи програм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе и Републике Хрватске, који има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за око 27.000 најугроженијих избегличких породица, односно за око 74.000 људи у региону. Од тог броја 16.780 породица је у Србији, тачније око 45.000 људи. РСП Србије биће спроведен у наредних пет година кроз више потпројеката.
Регионални стамбени програм Републике Србије вредан је 330 милиона евра. Регионални стамбени програм све четири земље вредан је 584 милиона евра и финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурga, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.

 

 
Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••среда•, 11 •фебруар• 2015 10:53•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ   

ОБЈАВЉУЈЕ


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


 

На основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је „Млекара Моравица“ д.о.о. из Ариља поднела захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ д.о.о. на кат.парцели бр. 665/19 КО Ариље (01 број 501-4/15).
Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднет захтеви доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилијабр.53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Овај орgaн ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о том да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средни и о томе благовремено обавестити јавност.В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић Василић
______________________

 

Ариље, 10.02.2015.год
Доставити:
огласнатаблаОпштинскеуправе
огласнатабла МЗ Ариље
Радио Ариље
Телевизија „Клик“
http://www.arilje.org.rs/
Еколошки инспектор ОУ Ариље
архива ОУ.

 
Стамбено збрињавање избеглица, повратника и носиоца станарских права у Републици Хрватској
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 26 •јануар• 2015 14:49•

Заинтересоване избеглице, повратници и бивши носиоци станарских права могу да поднесу захтев за стамбено збрињавање у Републици Хрватској од 1.1. 2015. године до 15. 2. 2015. године. Захтеви се предају канцеларијама државне управе у жупанијама и управном телу Града Загреба.

Цео текст саопштења прочитајте овде

 
Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја Пројекта хидроелектране „Лазине“
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 22 •јануар• 2015 10:21•

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 14, став 4, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је Општинска управа општине Ариље дана 20.01.2015. донела Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја Пројекта мале хидроелектране „Лазине“ на реци Мали Рзав, на животну средину, (01 број 501-47/13) носиоца пројекта “Енергy солутионс”, д.о.о., Булевар др. Зорана Ђинђића бр.67/08, 11070 Нови Београд.

•Опширније...•
 
<< •Почетак• < •Претходна• 1 2 3 4 5 6 •Следећа• > •Крај• >>
•Страна 2 од 6•
Општина Ариље.  © 2005 - 2018