Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења
Обавештења

Погледајте обавештења од орgaна и институција локалне самоуправе.



Додатни јавни позив за економско оснаживање избеглих и ИРЛ
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 29 •децембар• 2014 10:27•

Општински пројекат Живети заједноОпштина Ариље, у оквиру пројекта „Живети заједно“, који финансира Европска унија, је расписала додатни јавни позив за пружање подршке породицама избеглих и интерно расељених лица за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној делатности.

•Опширније...•
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 23 •децембар• 2014 13:55•

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број 404-52/14
22.12. 2014. године
А р и љ е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60.Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број: 404-52/14 од 22.12.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности, број: 404-53/14 од 22.12.2014. године, припремљење:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину

•Опширније...•
 
Одлука о ценама услуga јавних паркиралишта
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 18 •децембар• 2014 14:46•

На основу члана 35. Статута ЈКП „Зелен“ Ариље, Надзорни одбор ЈКП „Зелен“ Ариље на седници одржаној 09.12.2014. године, донео је

ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

•Опширније...•
 
Поднет захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја за пројекат МХЕ "Лазине" на реци Мали Рзав
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 05 •децембар• 2014 11:52•

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
01 број 501-47/2013.
Одељење за урбанизам,изградњу и инспекцијске послове
05.12.2014.год.

 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 14.ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(Сл.гласник РС број 135/04. и 36/09.) ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АРИЉЕ

ПОДНЕТ ЗАХТЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА   ПРОЈЕКАТ МХЕ „Лазине” на реци Мали Рзав, на КП бр.1394/3 КО Вигоште-Поглед, предвиђене инсталисане снаге 1089  кW, инвеститора ЕНЕРГY СОЛУТИОНС д.о.о., Булевар др.Зорана Ђинђића број 67/08, 11070 НОВИ БЕОГРАД.

•Опширније...•
 
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Ариље
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 28 •новембар• 2014 13:14•

Општина АриљеНа основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/2001, 45/2002,80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013 и 68/2014), и члана 60. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/2008 и 6/2010) Општинско Веће општине Ариље, на седници одржаној дана 27. 11.2014. године доноси

•Опширније...•
 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 04 •септембар• 2014 07:12•

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље за 2015. годину

У складу са одредбама члана 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06,65/08 - др. закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2013. годину, коју је образовала Скупштина општине Ариље, решењем 01 број 112-114/2013 од 27.12.2013. године, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

•Опширније...•
 
Одлука о додели помоћи у виду пакета грађевинског материјала
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 15 •август• 2014 15:46•

Пројекат Живети заједноНа основу члана 18. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања доделом грађевинског материјала и поступку рада Комисије у оквиру пројекта „Живети заједно“ који финансира Европска Унија и члана 2. Решења о формирању Комисије за избор корисника подршке у виду пакета грађевинског материјала у оквиру пројекта „Живети заједно“ (у даљем тексту: Комисија), Комисија за избор корисника, донела је Одлуку о додели помоћи у виду пакета грађевинског материјала.

•Опширније...•
 
Одлука о коначној листи првенства – грађевински материјал
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 15 •август• 2014 15:42•

Пројекат Живети заједноНа основу члана 17. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања доделом грађевинског материјала и поступку рада Комисије у оквиру пројекта „Живети заједно“ који финансира Европска Унија, Комисија за избор корисника, донела је Одлуку о коначној листи реда првенства о избору корисника подршке у виду пакета грађевинског материјала.

•Опширније...•
 
Додатни јавни конкурс за доделу пакета грађевинског материјала
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 11 •август• 2014 14:45•

Пројекат Живети заједноОпштина Ариље, у оквиру пројекта „Живети заједно“, који финансира Европска унија, је расписала јавни конкурс за пружање Подршке породицама избеглих лица, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији који су смештени у неадекватном сопственом или изнајмљеном смештају и који немају трајно решене стамбене потребе.

Подршка се огледа у обезбеђењу пакета грађевинског материјала за три породице.

Јавни конкурс је отворен до 20. августа 2014. године до 13 часова.

Све додатне информације у вези са условима за учешће на јавном конкурсу, као и обрасци за пријаву могу се добити у Одсеку за локални економски развој, Општинске управе Ариље (зграда Општинског услужног центра – први спрат, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље) или на телефон: 031/891-918.

•Опширније...•
 
Предлог одлуке о избору корисника у виду пакета грађевинског материјала
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••четвртак•, 31 •јул• 2014 10:11•

Живети заједноНа основу члана 15. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања доделом грађевинског материјала и поступку рада Комисије у оквиру пројекта „Живети заједно“ који финансира Европска Унија, Комисија за за избор корисника, донела је Предлог одлуке о избору корисника подршке у виду пакета грађевинског материјала.

•Опширније...•
 
<< •Почетак• < •Претходна• 1 2 3 4 5 6 •Следећа• > •Крај• >>
•Страна 3 од 6•
Општина Ариље.  © 2005 - 2018