Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Јавне набавке 2018. година
Општина Ариље - Документа

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

ПРАВИЛНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ (22.02.2017.)

 

ЈНМВ: Услуga – зимско чишћење снеga

ЈНМВ: Услуga – зимско одржавање локалних путева и улица

ЈНМВ: Услуga – геодетске услуге

ЈНМВ: Услуге дневног боравка за децу ометану у развоју

ЈНМВ: Завршетак спортских терена са трибинама

ЈНМВ: Набавка услуге личног пратиоца деце са посебним потребама

ЈНМВ: Завршетак израдње спортских терена и изградњу трибина

ЈНМВ: Измене и допуне Плана генералне регулације

ЈНМВ: Набавка електричне енергије за објекте општине Ариље

ЈНМВ: Набавка противградних ракета

ЈНМВ: набавка путничког аутомобила

ЈНМВ: Услуге за изградњу пројектно – документације за изградњу армирано – бетонског моста и приступних улица у Вранама и Ариљу

ЈНМВ: Набавка добара: пољопривредне опреме

 

ЈНМВ: Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 2 сеоска домаћинства

ЈНМВ: УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ЗООЛОГИЈЕ - ХУМАНО ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

ЈНМВ: РАДОВА ХОРИЗОНТАЛНОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА УЛИЦА У ОПШТИНИ АРИЉЕ

ЈНМВ: ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ ВУКА КАРАДЗИЦА

ЈНМВ: УСЛУГЕ ЛИЦНОГ ПРАТИОЦА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

ЈНМВ: ПАРТЕРНО УРЕДЈЕЊЕ СТАMBЕНЕ ЗГРАДЕ У НАСЕЉУ ВРАНЕ

ЈНМВ: УСЛУГЕ ОДРЗАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРСИНА

 

ЈНМВ:  УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА ДОМ ЗДРАВЉА АРИЉЕ СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ, ЛАБОРАТОРИЈОМ И МЕДИЦИНОМ РАДА И ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОШ "СТЕВАН ЧОЛОВИЋ" АРИЉЕ

 

ЈНМВ: ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

 

ЈНМВ:  УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕГУЛАЦИЈЕ ВОДОТОКОВА КОТОЉЕВАЦ И МИРОТИН

 

ЈН РАДОВА: ГРАДЈЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МОСТА НА ВЕЛИКОМ РЗАВУ У РАДОШЕВУ

 

ЈНМВ НАБАВКА: УСЛУГЕ ХИГИЈЕНИЗАЦИЈЕ УЛИЦА

ЈНМВ НАБАВКА: УСЛУГЕ ЗООТЕХНИКЕ

 

ЈНМВ НАБАВКА:УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

ЈНМВ НАБАВКА: КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИСТА

 

ЈНМВ НАБАВКА: НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

ЈНМВ НАБАВКА ДОБАРА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

ЈНМВ НАБАВКА: ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

ЈНМВ НАБАВКА ДОБАРА: ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА - ПРОТИВГРАДНЕ РАКЕТЕ

 

ЈНМВ НАБАВКА УСЛУГА - НАБАВКА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018